Liefde Is Teksten, Spreuken en Quotes

15 mei 2021

Liefdes is teksten, spreuken, zinnen en quotes met vertaling zoals: Liefde is een spel met twee spelers, waarin beiden kunnen winnen. Liefde is blind zijn en alles zien.Voor bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Whatsapp of Skype.

Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
11.656 spreuken op tegeltjes


Liefdes teksten en liefdes zinnen
Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord.
 • Als ik weet wat liefde is, komt dat door jou. - If I know what love is, it is because of you.
 • Als muziek het ontbijt van de liefde is, wil je dan zo vriendelijk zijn mij niet te storen voor lunchtijd? - If music is the breakfast of love, would you be so kind not to disturb me for lunchtime?
 • Als muziek het voedsel van de liefde is, zou het dan niet romantisch zijn om je plantencollectie op te eten? - If music is the food of love, would it not be romantic to eat your plant collection?
 • De eerste plicht van liefde is luisteren. - The first duty of love is to listen.
 • De eerste liefde is romantischer, de laatste is beter. - First love is more romantic, the latter is better.
 • De essentie van liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet. - The essence of love is that one sees something abnormal in the other.
 • De kern van de liefde is, de ander aanvaarden zoals hij is. - The core of love is accepting the other person as he is.
 • De liefde is blind maar het huwelijk is een blikopener. - Love is blind, but marriage is a can opener.
 • De liefde is een dictator die niemand spaart. - Love is a dictator who spares no one.
 • De liefde is een stroom waarin het water van twee rivieren samenvloeit zonder zich te vermengen. - Love is a stream in which the water of two rivers flows together without mixing.
 • De magie van de eerste liefde is onze onwetendheid dat het nooit kan eindigen. - The magic of first love is our ignorance that it can never end.
 • Het beste bewijs van liefde is vertrouwen. - The best proof of love is trust.
 • Het geven van liefde is een opleiding op zich. - The giving of love is an education in itself.
 • Het leven is het eerste geschenk, liefde is het tweede en begrip het derde. - Life is the first gift, love is the second, and understanding the third.
 • Liefde begint niet en eindigt niet zoals we denken dat het gaat. Liefde is een strijd, liefde is een oorlog; liefde is volwassen worden. - Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.
 • Liefde gaat nooit verloren. Als het niet beantwoord wordt, zal het terugstromen en het hart verzachten en zuiveren. - Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.
 • Liefde is als een melodie, waar het op aankomt is het vinden van de juiste arrangementen. - Love is like a melody, what matters is finding the right arrangements.
 • Liefde is als een tornado, het pakt je op en neemt soms de helft van je huis. - Love is like a tornado, it picks you up and sometimes takes half of your home.
 • Liefde is als een viool, de muziek houdt af en toe op, maar de snaren blijven altijd aanwezig. - Love is like a violin, the music stops occasionally, but the strings always remain present.
 • Liefde is als regen. Het komt met een onschuldig bultje, maar dan begint het te gieten en wanneer je niet oplet, verdrink je. - Love is like rain. It comes with an innocent bump, but then it starts pouring and when you're not paying attention, you drown.
 • Liefde is altijd nieuw omdat het nooit oud wordt. - Love is ever new because it never grows old.
 • Liefde is blind zijn en alles zien. - Love is being blind and seeing everything.
 • Liefde is blind, maar het huwelijk herstelt haar zicht. - Love is blind, but marriage restores its sight.
 • Liefde is de deugd van het hart, oprechtheid is de deugd van de geest, besluit is de deugd van de wil, moed is de deugd van de geest. - Love is the virtue of the heart, sincerity is the virtue of the mind, decision is the virtue of the will, courage is the virtue of the spirit.
 • Liefde is de enige kracht die in staat is om een vijand in een vriend te veranderen. - Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.
 • Liefde is de grootste verfrissing in het leven. - Love is the greatest refreshment in life.
 • Liefde is de krokodil op de rivier van het verlangen. - Love is the crocodile on the river of desire.
 • Liefde is de uitbreiding van twee naturen op zo'n manier dat elk de andere omvat, elk wordt verrijkt door de ander. - Love is the extension of two natures in such a way that each includes the other, each being enriched by the other.
Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
11.656 spreuken op tegeltjes


 • Liefde is de stem van God. - Love is the voice of God.
 • Liefde is de tovenaar die de mens uit zijn eigen hoed trekt. - Love is the magician that pulls man out of his own hat.
 • Liefde is de ultieme uitdrukking van de wil om te leven. - Love is the ultimate expression of the will to live.
 • Liefde is doorgaans een zaak van blikseminslag, een pijl uit een boog, als schicht of in slow motion. - Love is usually a matter of lightningstrike, an arrow from a bow, a flash, or in slow motion.
 • Liefde is een belofte, liefde is een souvenir, eenmaal gegeven nooit vergeten, laat het nooit verdwijnen. - Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.
 • Liefde is een betere leraar dan plicht. - Love is a better teacher than duty.
 • Liefde is een brand waartegen je je niet kan verzekeren. - Love is a fire against which you can not insure yourself.
 • Liefde is een emotie die door velen wordt ervaren en door enkelingen wordt genoten. - love is an emotion experienced by the many and enjoyed by the few.
 • Liefde is een geschenk van iemands innerlijke ziel naar de andere, zodat beiden heel kunnen zijn. - Love is a gift of one’s inner most soul to another so both can be whole.
 • Liefde is een grote meester. Het leert ons te zijn wat we nooit waren. - Love is a great master. It teaches us to be what we never were.
 • Liefde is een keuze die je maakt van moment tot moment. - Love is a choice you make from moment to moment.
 • Liefde is een nieuwe manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde. - Love is a new way to kill time and time kills love.
 • Liefde is een onblusbaar vuur. - Love is an unquenchable fire.
 • Liefde is een spel met twee spelers, waarin beiden kunnen winnen. - Love is a game with two players, in which both can win.
 • Liefde is een streep licht waarvan de lengte en de breedte bepaald worden door twee mensen die elkaar liefhebben. - Love is a stripe of light whose length and width are determined by two people who love each other.
 • Liefde is een vuur, maar of het alleen je hart maar verwarmt of je hele huis in brand steekt, weet je nooit van tevoren. - Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.
 • Liefde is gewoon de naam voor het verlangen en het streven naar het geheel. - Love is simply the name for the desire and the pursuit of the whole.
 • Liefde is meer geven dan de ander vraagt, maar nooit meer vragen dan de ander kan geven. - Love is giving more than the other asks, but never asking more than the other person can give.
 • Liefde is niet een unie alleen tussen twee wezens, het is een verbintenis tussen twee geesten. - Love is not a union merely between two creatures, it is a union between two spirits.
 • Liefde is samen aan hetzelfde touw trekken, ieder aan het andere eind. - Love is pulling together on the same rope, each at the other end.
 • Liefde is slechts de ontdekking van onszelf in anderen en de vreugde in de herkenning. - Love is but the discovery of ourselves in others, and the delight in the recognition.
 • Liefde is vaak de vrucht van het huwelijk. - Love is often the fruit of marriage.
 • Liefde is wanneer je iemand ontmoet die je iets nieuws over jezelf vertelt. - Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.
 • Liefde is wat de rit de moeite waard maakt. - Love is what makes the ride worthwhile.
 • Liefde is zijn eigen vrolijkheid doorgeven aan de ander. - Love is passing on its own joy to the other.
 • Niet de liefde is blind, maar de jaloezie. - Not love is blind, but jealousy.
 • Romantiek is de kers, maar liefde is de taart. - Romance is the icing, but love is the cake.
 • Soms vraag ik me af of liefde de moeite waard is om voor te vechten, maar dan herinner ik me je gezicht en ben ik klaar voor het gevecht. - Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I'm ready for battle.
 • Uiteindelijk zul je gaan begrijpen dat liefde alles heelt, en liefde is alles wat er is. - Eventually you will come to understand that love heals everything, and love is all there is.
 • Ware liefde is het kennen van iemands fouten en hen zelfs nog meer liefhebben. - True love is knowing a person’s faults, and loving them even more for them.
 • Liefde is de meest verschrikkelijke en ook de meest genereuze van de passies, het is de enige die in zijn dromen het geluk van iemand anders omvat. - Love is the most terrible, and also the most generous of the passions it is the only one which includes in its dreams the happiness of someone else.
 • Ware liefde is wanneer je hart en je verstand hetzelfde zeggen. - True love is when your heart and your mind say the same thing.
 • Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord. - Whatever the question is, love is the answer.

Zie ook: Mooie liefdes zinnen en liefdes teksten.

Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
11.656 spreuken op tegeltjes


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*