Mooie Taal Citaten (Leuke Citaten over Taal)

Mooie Taal Citaten (Leuke Citaten over Taal). Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Alleen in Nederland denken ze dat de spelling belangrijker is dan het taalgebruik.

Als de taal volmaakt was, zou de mens ophouden te denken.

Als iemand zich niet goed in gewone taal kan uitdrukken, weet hij niet waar hij het over heeft.

Cijfers vormen de enige universele taal.

De enige taal die sommige mensen verstaan kan je niet leren op school.

De Eskimo’s verdienen de Nobelprijs voor de Vrede, want het woord oorlog bestaat niet in hun taal.

De Fransen denken dat ze goed Frans spreken omdat ze geen andere taal kennen.

De glimlach is een universele taal die door iedereen wordt begrepen.

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.

De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.

De meeste mensen gebruiken de taal alleen als bewijsmateriaal tegen hun eigen verstand.

De natuur spreekt een internationale taal.

De ogen hebben overal één taal.

De taal is een handschoen die strak om de huid van de inhoud getrokken is.

De taal is ons vaderland, waaruit wij nooit kunnen emigreren.

De taal van de revoluties heeft, net als die van liefdesaffaires, de neiging de oorspronkelijke hartstocht te overleven.

De taal van het hart heeft menig dialect.

De taal weerspiegelt de ziel.

Dialect is een taal die haar jas uit doet, in haar handen spuugt en naar haar werk gaat.

Een andere taal is een andere kijk op het leven.

Een taal met veel medeklinkers is net een aardappelveld, een taal met veel klinkers is als een bloembed.

Er zijn in de liefde vele dialecten, maar slechts één taal.

Geen land ter wereld dat zijn eigen taal en zijn eigen schrijvers zo hevig haat als Nederland.

Geld spreekt een taal die in alle landen wordt begrepen.

Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.

Het getuigt van een uitstekende taalbeheersing niets te zeggen.

Het geweten is na de taal de best geslaagde uitvinding.

Humor is de taal van de vrienschap.

Ieder citaat draagt iets bij tot de stabiliteit of verruiming van de taal.

In de politiek gaat het vaak als met taal, een fout die door iedereen gemaakt wordt, wordt op de duur een regel.

Indien ik Chinees zou kennen, zou ik begrijpen wat een Chinees in mijn taal tegen me zegt.

Laat bloemen uw tolk zijn, als u zelf de taal der liefde niet kunt spreken.

Literatuur is de neerslag of het verslag van een geestelijk avontuur in een taal die eigen, levend en origineel is.

Mensen met een afschuwelijk accent zingen soms heel zuiver, zij het in een vreemde taal.

Muziek is de taal van de gevoelens.

Om je dromen te begrijpen moet je luisteren naar de taal van je hart.

Taal is een valuta waarvan de waarde afhangt van het gedrag dat ermee overeenkomt.

Tranen zijn de edele taal van het oog.

Van al wat leeft op aarde spreekt het hart de mooiste taal.

Waar taal wordt verminkt, worden mensen verminkt.

Werk is het enige vuile vierletterwoord in onze taal.

Wie niet heeft nagedacht over taal, heeft helemaal niet nagedacht.

Wie schrijft, wenst begrepen te worden door allen die zijn taal kennen.

Wij leven in een periode waarin de taal zeer oneerbiedig wordt behandeld.

Woorden zijn vaak arm, de taal van het hart is rijk.

Zonder kennis van de vreemde taal zult u nooit het zwijgen van een buitenlander kunnen verstaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*