Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Aandacht

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Aandacht. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Aandacht is een stil een bestendig compliment.

Als de zaken goed gaan is er niemand die daar aandacht voor heeft.

Als je gelukkig bent heb je geen tijd om moe te worden, want dat vraagt je hele aandacht.

Als je je verheft als een adelaar, trek je de aandacht van de jagers.

Bij het onderwijs is het hoogste gebod, werk met alle macht tegen versnippering van aandacht.

De bikini werd uitgevonden door het meisjes dat de aandacht van haar neussproetjes wou afleiden.

De kunst van de herinnering is de kunst van de aandacht.

De man die trouwt om kinderen te hebben, zal scheiden omdat zijn vrouw hen te veel aandacht schenkt.

Een boom in de woestijn krijgt meer aandacht dan een boom in een bos.

Een sigaar is als een vrouw: als je er geen aandacht aan besteedt, gaat ze uit.

Een succesvolle persoon plaatst meer aandacht op het correcte doen dan om iets correct te doen.

Elk mens heeft behoefte aan meer, aan meer ruimte of meer aandacht.

Elke keer dat je werkelijk aandacht schenkt, breek je een stukje kwaad af in jezelf.

Erotiek kan alleen leven in een klimaat van aandacht en concentratie.

Geluk komt van aandacht voor kleine dingen, ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.

Het oprechtste compliment dat we kunnen schenken is aandacht.

Het vermogen de aandacht op belangrijke dingen te richten is hét kenmerk van intelligentie.

Hoe gelukkiger men is, hoe minder aandacht men aan zijn geluk besteedt.

Hoe meer aandacht je aan je vijand schenkt, hoe sterker je hem maakt.

Iedereen die op een podium kruipt; heeft als kind aandacht tekort gehad.

Ik heb meer aandacht besteed aan mijn memoires dan aan mijn huwelijken. Van een boek kan je niet scheiden.

Je hebt twee soorten vrouwen: zij die teveel aandacht en zij die te weinig aandacht aan zichzelf besteden.

Macht drukt zich uit in het veroorzaken van aandacht.

Mannen als hanen, verdienen slechts de aandacht van kippen.

Menig meisje is getrouwd met de jongen die ze had uitgekozen om de aandacht te trekken van een ander.

Niemand is eenzaam wanneer hij spaghetti eet, het vergt zoveel van zijn aandacht.

Paradoxen zijn nuttig om de aandacht op ideeën te vestigen.

Richt uw aandacht op hem die u de wijn inschenkt, want hij is van belang, niet de beker.

Roem is de perversie van de natuurlijke hunker naar waardering en aandacht.

Schenk nooit aandacht aan wat de critici zeggen, er is nog nooit een standbeeld opgericht ter ere van een criticus.

Soms moet je zwijgen om alle aandacht naar je toe te halen.

Vrije tijd is gewoon de kans andere dingen te doen die aandacht vragen.

Werkpaarden trekken de kar; sierpaarden de aandacht.

Wie bedenkt hoe weinig hij op anderen let, zal inzien hoe weinig hij zelf de aandacht van anderen trekt.

Wie met zijn portefeuille zwaait, trekt alleen maar aandacht van de zakkenrollers.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*