Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Angst

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Angst. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn door een geweven.

Als we niet meer te zwaar tillen aan onze gebreken dan hebben we er ook geen angst meer voor.

Angst en geluk zijn tweelingzusjes.

Angst hoort het gras groeien en de stenen wenen.

Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.

Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen niet op. Het enige dat angst doet is je vandaag verlammen.

Angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven.

Angst, één klein woord, maar wat voor één.

Bemin je vijand, het zal hem gek maken van angst.

Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam.

De angst is de moeder van de moraal.

De angst is sterker dan wapens.

De mens heeft alleen maar angst om te sterven als hij nog niet geleerd heeft te leven.

Een vrede die gebaseerd is op angst is niets dan een onderdrukte oorlog.

Eerlijk duurt wel vaak het langst; maar verliest het van de angst.

Er zijn patiënten die beter schijnen te worden uit angst voor de dood, om dan weer ziek te worden uit angst voor het leven.

Erger dan de oorlog is de angst ervoor.

Heb geen angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet meer.

Het bijgeloof is een kind van de angst, van de zwakheid en de onwetendheid.

Het is beter eenmaal te lijden dan voortdurend bezorgd te moeten zijn, in angst te moeten zitten.

Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.

Het is niet angst, hard werk of zorg, die een leven ongelukkig maken, maar stilstand, ontoereikendheid en leegte.

Het meeste verkeer komt voort uit de angst om alleen te zijn. Indien de mens erin slaagde te berusten in zijn eenzaamheid, zou het gras tussen de straatstenen groeien.

Het uiteindelijke doel van de mens is, zover komen dat je geen angst meer hebt.

Ideologieën scheiden ons, dromen en angsten brengen ons bijeen.

In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid.

Je kan geen rozen plukken zonder angst voor de dorens, noch van een mooie vrouw genieten zonder het gevaar voor horens.

Jij hebt nog geen verleden, zodat je ook nog geen angst kunt hebben voor de toekomst.

Leven wij slechts negen maanden zonder angst?

Liefde is een bron van zorg en angst.

Met de angst verliest men het geloof in zijn eigen kracht.

Na verloop van tijd haten we waar we steeds angst voor hebben.

Niets is verachtelijker dan respect dat op angst berust.

Omdat wij nu eenmaal menselijke dieren zijn, hebben wij ook een dierlijke angst voor de dood.

Velen dreigen terwijl ze beven van de angst.

Voor het lijden is er een grens, voor de angst, niets.

Waarom angst hebben voor de toekomst? was het verleden dan soms zo mooi?

Wat de mensen het meest verzwakt is de angst om hun sterkte te verliezen.

Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.

Wat is gierigheid? voortdurend in armoede leven uit angst om arm te worden.

Wees tevreden met wat nu gebeurt, leef op dit moment, dan raken vreugde en angst je niet.

Wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al half bedorven.

Wie geen angst kent en die angst dus ook niet hoeft te overwinnen kan moeilijk een moedig man worden genoemd.

Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst.

Zonder angst kun je niet moedig zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*