Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Fouten

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Fouten. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Acht niet hen hoog die al uw woorden en daden prijzen, maar hen die u welgemeend op uw fouten wijzen.

Dank zij de computers kan men nu veel vlugger fouten maken.

De bitterste straf voor onze fouten is dat ze ons bijna altijd noodzaken nieuwe te begaan.

De ergste fouten maakt men als men van plan is een fout goed te maken.

De grootste generaal is hij die de minste fouten maakt.

De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden.

Deugden aanleren is fouten afleren.

Een computer kan in twee seconden zoveel fouten maken als twintig man in twintig jaar.

Een genie maakt geen fouten, zijn vergissingen zijn poorten tot ontdekkingen.

Een van de gevaarlijkste fouten die een mens kan maken, is vergeten wat hij wilde bereiken.

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.

Fouten betekenen voor het leven wat schaduwen zijn voor het licht.

Fouten hebben, en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben.

Fouten maken is menselijk.

Fouten zie je dik als de liefde dun is.

Fouten zijn als autolichten, alleen die van anderen verblinden ons.

Fouten zijn altijd vergeeflijk als men de kracht heeft ze te bekennen.

Fouten zijn vaak de beste leermeesters.

Hebt uw vijanden lief want zij vertellen u uw fouten.

Het enige plezierige aan je eigen fouten is, dat je er soms anderen gelukkig mee maakt.

Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.

Het toeval maakt veel fouten goed, waar het verstand geen raad mee zou weten.

Hoe licht kreukbaar de liefde ook is, zij vergeeft meer fouten dan de vriendschap.

Ik kan iedereen zijn fouten vergeven, behalve mijzelf.

Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen.

Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken.

Je hoeft niet alle fouten zelf te maken. Gun de anderen ook een kans.

Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken.

Leer van je fouten.

Men begint zijn fouten opnieuw wanneer men ze vergeet.

Mensen die geen fouten maken, werken niet.

Mensen verdenken anderen niet van fouten die zij zelf nooit begaan.

Mijn eigen fouten veroordeel ik, die van anderen vergeef ik

Succes is het resultaat van een goede voorbereiding, hard werken en leren van je fouten.

Trots is de oorzaak van alle grote fouten.

Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.

Vrouwen geven hun fouten sneller toe dan mannen, daardoor lijkt het alsof ze er meer hebben.

Wanneer je naar fouten kijkt, gebruik dan een spiegel, geen telescoop.

We verwijten anderen alleen die fouten, waar we geen voordeel van hebben.

Wie alle fouten probeert te voorkomen, leeft continu in angst.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*