Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Gevoelens

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Gevoelens. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Als je geen woorden hebt voor gevoelens, dan kun je je die gevoelens niet eigen maken.

Beheers je gevoelens opdat zij jou niet zouden beheersen.

Binnen het domein van de gevoelens is er geen verschil tussen het werkelijke en het denkbeeldige.

De enige reden waarom mannen hun gevoelens tonen is om indruk te maken op de vrouwen.

De meest tegenovergestelde gevoelens liggen altijd heel dicht bijeen.

De meest verachtelijke vorm van gierigheid is zuinig zijn met je gevoelens.

De mensen geven hun gevoelens eenvoudige namen, maar de gevoelens zijn bijna altijd gecompliceerd.

De natuurlijkste gevoelens zijn tevens die, welke men met de meeste tegenzin bekent.

Diplomaten verraden alles, behalve hun gevoelens.

Een dichter, een man die woorden zoekt, een nieuwe verpakking voor zijn gevoelens.

Een schilder schildert om zichzelf leeg te maken van zijn gevoelens en manieren van zien.

Gemengde gevoelens, je schoonmoeder in een ravijn zien rijden met je nieuwe auto.

Gevoelens blijven eeuwig jong, ook al zitten ze in een oud lichaam.

Gevoelens kan men wel doen zwijgen, maar men kan ze niet aan banden leggen.

Gevoelens worden als minder heilig ervaren als iemand je erom kan laten lachen.

Gevoelens zijn heel mooi, zolang men zich er niet op verlaat.

Gevoelens, als ze vlug veranderen zijn ze niet echt, en evenmin als ze niet veranderen.

Grote gevoelens leiden zelden tot grote poëzie.

Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd, en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht.

Het begrijpen van je gevoelens is de eerste stap bij het leren beheersen ervan.

Het hoogste geluk bestaat erin zijn gevoelens om te zetten in daden.

Hoe dieper de gevoelens, hoe moeilijker te uiten.

Hoe dieper de gevoelens, hoe moeilijker ze te uiten.

Honderd gram gevoelens is een ton feiten waard.

Iedereen heeft de gevoelens die hij verdient.

Iedereen voelt instinctief dat alle mooie gevoelens in de wereld minder zwaar wegen dan één mooie daad

Iemands mening wordt in laatste instantie bepaald door zijn gevoelens en niet door zijn verstand.

Ik wou dat mijn ziel een raampje had, dan kon ik mijn gevoelens zien.

Laat je gevoelens denken, mens, en je bent je eigen God.

Medelijden en medeleven zouden natuurlijke gevoelens moeten zijn van het menselijk hart.

Muziek is de taal van de gevoelens.

Na zijn vijfendertigste begint een man gedachten over vrouwen te krijgen, voor die leeftijd had hij slechts gevoelens

Om in vrede te kunnen leven met onze gevoelens vertalen wij gedachten in rijkdom.

Onze gedachten worden ons door onze gevoelens ingegeven.

Onze gevoelens zijn de meest geschikte wegen naar kennis.

Voorgevoelens brengen een mens op het spoor.

Vrouwen gaan af op gevoelens die ze bedriegen, mannen op verstand dat ze niet hebben.

Ware gevoelens hebben een magnetische kracht.

We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was

We verlangen niet naar bepaalde dingen terug, maar naar de gevoelens die ze in ons oproepen.

Wie dertien wordt moet zijn onnozelheid inleveren en krijgt er een portie gesteriliseerde gevoelens voor in de plaats.

Wie gierig is met geld, is dat ook met zijn gevoelens.

Zoet zijn de kussen en omhelzingen, waar gelijke verlangens en gelijke gevoelens elkaar ontmoeten.

Zwijgen is beter dan je gedachten en gevoelens te laten notuleren en aan psychologen uit te leveren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*