Mooie Zinnen en Leuke Teksten over het Geloof, de Kerk en God

Mooie zinnen en leuke teksten over het geloof, de kerk en God. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc. Plaatst je eigen geloofs zinnen gerust onder deze pagina.

   

Alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.

Als God niet bestaat is alles geoorloofd.

Beste vrienden zijn de dingen die God vergeten is aan ons te geven.

Als ik jong was bad ik voor een fiets, maar zo zit God niet in elkaar, dus stal ik een fiets, en bad voor vergiffenis.

Als je je verkrampt blijft vasthouden aan de gedachte dat God niet bestaat, geloof je er in feite ook in.

De kerk heeft met behulp van haar biecht en boetestelsel het middeleeuwse Europa getemd.

De kerk is Gods eigen huis, maar toch staat op de toren een bliksemafleider.

De mens een geloof geven betekent zijn kracht vertienvoudigen.

De mens is óf een God, óf een beest.

De mensen vinden het gewoonlijk even afschuwelijk, wanneer ze horen dat er aan het christelijk geloof wordt getwijfeld, als wanneer ze zien dat het in de praktijk wordt gebracht.

Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God.

Er zijn steden waar een huwelijk al een succes wordt genoemd als het koppel samen de kerk uitgaat.

Er zijn tijden, waarin het schijnt, dat God met een hengel vist en de duivel met een net.

Geloof in God dan gelooft God ook in jouw.

Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.

Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om het er in uit te houden.

God gaf ons ons geheugen opdat we rozen in december zouden kunnen hebben.

God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons.

God hangt de grootste gewichten aan de kleinste draden.

God schiep eerst de man en daarna de vrouw, want jij maakt toch ook eerst een schets voor je aan het echte werk begint?

Het is moeilijk mannen naar de kerk te lokken, het kan hen namelijk niet schelen hoe andere mannen gekleed zijn.

Het is nog niet te laat om te geloven in God.

Het is nooit te laat om nog te geloven in God.

Hoe beter je God leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.

Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd, blijft het stabiel, dan sterft het, wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.

Ik geloof dat er leven is na de dood, maar ik geloof niet dat ik het nog zal meemaken.

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.

Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is.

Ik geloof om te begrijpen.

Ik kan niet alles, ik ben God niet.

In de kerk doe je er beter aan te gehoorzamen zonder te geloven dan te geloven zonder te gehoorzamen.

Maar wat richtte God in godsnaam uit voor de schepping?

Men kan heel weinig doen met geloof, maar zonder geloof helemaal niets.

Sommige filmsterren dragen hun zonnebril zelfs in de kerk, zij zijn bang dat God ze zou herkennen en om een handtekening vragen.

Spijtig dat men door het geloof heen moet om tot God te komen.

Te midden van vele gelovigen valt het geloof hem het moeilijkst.

Toen God de mens schiep naar zijn evenbeeld en gelijkenis pleegde hij plagiaat van de slechtste soort.

Vrouwen geven zich aan God als de duivel niets meer met hen van doen wil hebben.

Wanneer iemand ernstig begint te zoeken naar bewijzen voor zijn geloof, is dit een teken dat het hem begint te begeven.

Wat de kerk niet kan tegenhouden, zegent ze.

Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God.

We kunnen ons God wel zonder de kerk voorstellen, maar de kerk niet zonder God.

Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben.

Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog, alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*