Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Jeugd

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Jeugd. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Aan de jeugd de toekomst, sterkte allebei.

Als de toekomst aan de jeugd is, waarom geven mijn kinderen dan geld uit alsof er geen morgen bestaat?

Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom.

De aftakeling op hogere leeftijd is meer te wijten aan de verkeerdheden der jeugd dan aan de ouderdom.

De jeugd eindigt daar waar men relaties gaat maken in plaats van vrienden.

De jeugd is de wervelwind van het leven.

De jeugd kan zich niet aanpassen aan het leven, de ouderdom niet aan dood.

De jeugd kent geen tijd, de ouderdom kent niets anders.

De jeugd moet de ouderdom eren, want die leeftijd is de moeilijkste opgave van het leven.

De jeugd veroordeelt, de volwassenheid vergeeft.

De jeugd weet wat ze niet wil alvorens te weten wat ze wil.

De jeugd weet wat ze wil, maar niet hoe.

De jeugd wordt verspild aan de jongeren.

De mooiste jeugd is een jeugdige geest als je niet meer jong bent.

De ouderdom ziet het verleden, gelijk de jeugd de toekomst.

De staat die niet in zijn jeugd investeert, verbeurt zijn toekomst.

Een oude man behoudt uit zijn jeugd alleen nog zijn principes.

Een spiegel toont een vrouw haar jeugd en een man zijn ouderdom.

Een ware leraar der jeugd leert meer en leert grotere dingen van zijn leerlingen, dan hij hen zelf leren kan.

Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.

Er komt een dag dat de jeugd geen feit meer is maar een beslissing.

Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd.

Het geluk van de jeugd, niets te zijn en alles te kunnen worden.

Het is beter zijn jeugd te verknallen dan helemaal niets te doen.

Het spoor van de glimlach verlengt je jeugd.

Het ware geheim van de eeuwige jeugd is liegen over je leeftijd.

Ik discussieer gaarne met de jeugd. Ze herinnert mij eraan dat ik het vroeger ook niet wist.

In de jeugd vindt men tranen zonder verdriet, in de ouderdom verdriet zonder tranen.

In onze jeugd zijn alle boeken toekomstvoorspellingen.

Je kan niet terugkeren naar het dorp van je jeugd, want zelfs al bestaat het dorp nog, het kind is weg.

Jeugd is eeuwigheid, ouderdom telt de dagen.

Jeugd voelt verder dan ervaring ziet.

Jeugdzonden maken het ouder worden vaak moeilijk.

Jong wezen in zijn jeugd is iets dat ieder kan, jong zijn in de ouderdom, dat toont de wijze man.

Men moet de jeugd lachende onderwijzen.

Om je jeugd terug te krijgen, hoef je alleen maar je dwaasheden te herhalen.

Onze jeugd en de zee, we denken dat ze oneindig zijn, omdat we de andere oever niet zien.

Ook door de volwassenheid heen stroomt de rivier van mijn jeugd.

Op een mooie avond heet de toekomst verleden tijd. Dan draait men zich om en kijkt men terug op zijn jeugd.

Ouder worden is zijn jeugd bijstellen in de loop der jaren.

Ouderdom beschut niet tegen dwaasheid, jeugd niet tegen voorbarige wijsheid

Ouderdom is alleen maar tweede jeugd.

Tot in in zijn hoogste ouderdom neem men afscheid van zijn jeugd.

Tweede jeugd is een toupetje wilde haren.

Volwassenen verklaren de oorlog. Maar de jeugd moet vechten en sterven.

Wanneer je je jeugd aflegt, moet je het kind zijn niet verliezen.

Wat is het leven toch kort. Je krijgt amper de tijd je jeugd te boven te komen.

Wat men in zijn jeugd wenst, heeft men in zijn ouderdom volop.

Wat men verliest aan jeugd, wint men dubbel terug aan herinneringen.

Wie zijn jeugd verloochend, heeft moeite met volwassen worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*