Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Leugens en Liegen

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Leugens en Liegen. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Alle politieke partijen sterven tenslotte van het inslikken van de eigen leugens.

Als jij ophoudt met over mij te liegen, zal ik ophouden met over jou de waarheid te zeggen.

Als men de waarheid mee in het graf neemt, laat men de leugen leven.

Als u ophoudt vragen te stellen, zal ik ophouden leugens te vertellen.

Beleefdheid bestaat uit goede manieren en goed kunnen kunnen liegen.

De beloften van vandaag worden dikwijls de leugens van gisteren.

De brede massa van een volk valt makkelijker aan een grote leugen ten offer dan aan een kleine.

De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is.

De leugen slaat bij voorkeur haar tenten op in de buurt van de waarheid.

De meest sublieme vorm van liegen is een toeristische folder schrijven.

De vraag is dikwijls de moeder van de leugen.

De waarheden van vandaag zijn de leugens van gisteren.

De waarheid bestaat, de leugen wordt uitgevonden.

De waarheid heeft vele gezichten, de leugen heeft er maar één.

De waarheid is een leugen die nog niet ontdekt is.

De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen.

De waarheid ligt in het midden, omringd door andere leugens.

Dichters liegen de waarheid.

Die leugens zoekt voor zijn gebreken, wordt nooit verschoond.

Dieren kunnen niet liegen, en mensen kunnen niet zwijgen.

Diplomatie, zonder liegen ervoor zorgen dat je de waarheid niet te weten komt.

Een goedgeschreven leugen is oneindig veel eerlijker dan een slecht geschreven waarheid.

Een halve waarheid kan een hele leugen zijn.

Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op de duur zelf waarheid.

Een leugen is al driemaal rond de aarde gelopen, eer de waarheid zijn schoenen aantrekt.

Een leugen is als een sneeuwbal, hoe langer men ze voortrolt, hoe groter ze wordt.

Een leugen is een welgemikt schot in de eigen voeten.

Elke dode is een bewaarplaats van geheimen en van leugens.

Er bestaan zoveel manieren om de waarheid te zeggen, dat het bijna altijd overbodig is te liegen.

Eén leugen is altijd overtuigender dan twee leugens.

Film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom.

Geen betere stimulans tot liegen dan schaamte.

Het dier heeft geen woorden nodig, het is toch niet van plan te liegen.

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.

Het is beter omwille van je principes verslagen te worden, dan te winnen met leugens.

Het is gemakkelijk liegen als je wordt vertrouwd.

Het ware geheim van de eeuwige jeugd is liegen over je leeftijd.

Hij die het niet nodig heeft te liegen, is er trots op dat hij geen leugenaar is.

Hij die niet kan liegen weet niet wat de waarheid is.

Iedere idioot kan politicus worden. Hij moet alleen maar leren op een overtuigende manier te liegen.

Iemand die altijd moet liegen, komt op de gedachte dat al zijn leugens waar zijn.

Ik vertelde geen leugens, ik zei dingen die later niet waar bleken te zijn.

Ik zou liegen als ik de waarheid sprak.

Katten liegen nooit als ze het warm genoeg hebben.

Kleine meisjes met een bril spreken altijd de waarheid, kleine jongens met een bril liegen altijd.

Laat iedere schrijver zijn eigen leugens vertellen, dat is persvrijheid.

Leugen en waarheid zijn meestal elkaar spiegelbeeld.

Leugen is de moeder van het geweld.

Leugenaars verdienen niet anders dan ongeloof, zelfs als ze de waarheid spreken.

Leugens dienen vaak om de waarheid aannemelijk te maken.

Leugens doden de liefde, maar absolute oprechtheid doodt haar sneller.

Leugens staan nooit stil omdat ze geen poot hebben om op te staan.

Liegen vereist meer intelligentie dan de waarheid spreken.

Mensen die alles zeker weten beliegen zichzelf.

Met inkt geschreven leugens kunnen nooit feiten verdoezelen die geschreven werden met bloed.

Mijn moeder moet nu eens ophouden met te liegen over haar leeftijd, zo niet ben ik binnenkort ouder dan zij.

Niemand is intelligent genoeg om behoorlijk te kunnen liegen.

Niet alle waarheden zijn geschikt om gezegd te worden en alle leugens zijn goed om te horen.

Niet liegen betekent nog niet de waarheid zeggen.

Op de lange duur is zelfs een sombere waarheid beter gezelschap dan een opgewekte leugen.

Trouwen is liegen dat je bij elkaar blijft.

Vertrouw nooit een man die zegt dat hij thuis de baas is. Hij zal vermoedelijk ook over andere dingen liegen.

Vrouwen die beweren dat ze niet afhankelijk zijn van mannen, liegen. Ik ken geen enkele vrouwelijke loodgieter.

We liegen het hardst als we onszelf wat wijsmaken.

Wie niet heeft leren liegen zal nooit de waarheid achterhalen.

Wie op de koord van de leugen danst, verliest onvermijdelijk zijn evenwicht.

Wie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht.

Wie zinvol wil liegen moet het zelden doen.

Zwijgen is in sommige gevallen de meest lafhartige vorm van liegen.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*