Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Meningen

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Meningen.Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Alleen de doden en de dwazen veranderen nooit van mening.

Als iedereen zijn eigen mening had, zou er meer eensgezindheid zijn.

De dodelijkste besmetting is de mening van de meerderheid.

De enige zonde die we elkaar nooit vergeven is verschil van mening.

De gemakkelijkste manier om nooit van mening te moeten veranderen is er geen hebben.

De grootste ziekte van onze beschaving is de mening dat zij ziek is.

De Meester zei, alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.

De mening van de meerderheid kan niets anders zijn dan de uitdrukking van onkunde.

De mensen zijn nooit zo goed of zo slecht als hun meningen.

De slimmerik heeft steeds die mening, welke tussen twee verschillende meningen in ligt.

De vrijheid klinkt op waar meningen botsen.

De waarheid is de naam die de sterksten geven aan hun meningen.

De wijze omvat alles, de gewone mens maakt onderscheid tussen dingen en verkondigt zijn mening.

Democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen.

Een eigen mening wordt het meest gewaardeerd door mensen met dezelfde mening.

Een man die het heel druk heeft, verandert zelden van mening.

Er zijn mensen die altijd denken dat ze worden aangevallen wanneer iemand een mening verkondigt.

Er zijn tijdperken waarin de openbare mening de slechtste van alle meningen is.

Geen mening hebben is erger dan zich vergissen.

Het is een algemeen heersende dwaling veel te veel waarde aan de mening van anderen te hechten.

Het is moeilijk iemand die een afwijkende mening is toegedaan voor een verstandig mens te houden.

Het is niet omdat een mening door velen gedeeld wordt dat zij de juiste is.

Het moeilijk in een discussie is niet zijn mening te verdedigen, maar deze te kennen.

Het woord van iemand anders is een mening. Het jouwe is de waarheid, dat van je baas is wet.

Iemands mening wordt in laatste instantie bepaald door zijn gevoelens en niet door zijn verstand.

Meestal schrijven wij de mensen gezond verstand toe als zij onze mening delen.

Meningen onderscheiden zich dikwijls van degenen die ze verkondigen.

Meningen zijn eigenlijk soepele vooroordelen.

Mijn meningen mogen dan veranderd zijn, maar niet het feit dat ik altijd gelijk heb.

Niemand verandert van mening door hem of haar gelijk te geven.

Vrije meningsuiting bestaat alleen bij kinderen van drie tot vijf.

Vrijheid van mening vereist dat je er een hebt.

Vrijheid van meningsuiting is pas interessant als je het niet met elkaar eens bent.

Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben is één van hen overbodig.

We bewonderen altijd de mensen waarvan we denken dat ze dezelfde mening toegedaan zijn als wij.

We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.

Weinig mensen denken, toch wil iedereen een mening hebben.

Weinigen kunnen oordelen, maar toch willen ze allen een mening hebben.

Welke knecht maakt zich druk over de meningen van zijn meesters, als hij maar op tijd zijn loon ontvangt?

Wie geen mening heeft kan die ook niet delen.

Wie nooit naar een ander luistert, kan geen eigen mening hebben.

Wij beschouwen slechts hen als mensen met gezond verstand, die onze mening zijn toegedaan.

Wilt u iemand kwaad zien worden, beaam dan zijn mening als hij iets ongunstigst zegt over zichzelf.

Zeg nooit dat het slechts uw mening is, want u hebt geen andere.

Zij die nooit een mening terugnemen, beminnen zichzelf meer dan de waarheid.

Zonder meningsverschillen bloedt de conversatie dood.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*