Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Naam en Namen

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Naam en Namen. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Alles wat ik heb, is een naam en die heb ik van een ander.

Als je geen namen noemt, weet tenminste iedereen over wie het gaat.

Bij het geven van een naam aan een zoon, moet men denken aan de vrouw die hem eenmaal zal moeten uitspreken.

De beste vrouwenkenners zijn meteorologen. Zij geven wervelstormen vrouwennamen.

De grootste bomen hebben de kortste namen.

De namen van slechts weinig mensen leven na hun dood nog lang in de herinnering voort.

De ouderen begrijpen de nieuwe dingen. Maar alleen de jongeren kennen de namen.

De waarheid draagt niet de naam van een of andere partij.

De weg die te bewandelen is, is niet de eeuwige Weg. De naam die te noemen is, is niet de eeuwige naam.

Een boek is een groot kerkhof waar men op het merendeel der grafzerken de vervaagde namen niet meer kan lezen.

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid.

Een teken van beroemdheid is dat je naam meer waard is dan je prestaties.

Ervaring is de naam die iedereen geeft aan de som van zijn fouten.

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.

Geef je product een naam die je kunt uitspreken.

Geen vrede verdient die naam wanneer zij de kiem van een nieuwe oorlog in zich draagt.

Het enige nut van een criticus is dat hij je naam in de krant plaatst.

Het is beter een goede naam te hebben dan rijk te zijn.

Hoe gekker de naam van een wagen, hoe meer hij verbruikt.

Ik zou liever naam willen maken, dan er één erven.

In naam van het onmogelijke heeft men vaak het mogelijke niet gedaan.

Je bent oud als al de namen in je kleine zwarte boekje die van dokters zijn.

Je kan ook naam maken met namaken.

Men laat slechts hen in zijn hart lezen, die er hun naam in moeten vinden.

Men verliest zijn goede naam niet zo snel als zijn deugd.

Met een naam als die van jou doet het er niet toe hoe je er uit ziet, bijna.

Namen en getallen weet men altijd, tot het ogenblik dat iemand erom vraagt.

Namen zijn gebruiksvoorwerpen, goed om alfabetisch te rangschikken.

Sommige dokters denken dat ze hun plicht gedaan hebben als ze u de naam van uw ziekte kunnen mededelen.

Veel vrouwen denken alleen maar aan hun goede naam. Het geluk is voor de anderen.

Vergeef je vijanden, maar vergeet nooit hun namen.

Verlangen is als een rivier, die steeds dezelfde naam behoudt, maar waarin het water voortdurend verandert.

Verliefd, hij blies haar naam in het badschuim.

Waarheid is de naam die wij onze wisselende vergissingen geven.

Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken.

We doen wat we niet kunnen laten en we geven het de mooiste namen.

We kennen meer namen dan mensen.

Wees op je hoede voor mensen met nummers achter hun naam.

Wie grote dingen aandurft, stelt onvermijdelijk zijn goede naam in de waagschaal.

Zijn naam door daden groter maken.

Zonder hun naam zouden de meeste mensen niet bestaan.

Zonder naam en zonder vorm verlaat ik geboorte en dood.

Zie ook: Voornamen (Jongensnamen en Meisjesnamen)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*