Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Ongeluk en Ongelukkig

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Ongeluk en Ongelukkig. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Als je het ongeluk hebt intelligenter te zijn dan je superieuren, moet je doen alsof je dommer bent.

Als je zelf gelukkig bent, heb je ook de ruimte om je te ontfermen over het ongeluk van anderen.

Als rijkdom en eer je hoogmoedig maken, is dat vragen om ongeluk, je terugtrekken als je iets hebt voltooid, dat is de Weg.

De afwezigheid van ongeluk is al bijna geluk.

De eerste voorwaarde voor geluk is niet ongelukkig zijn.

De ene draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last.

De helft van de vrouwen is ongelukkig omdat zij niet bezit wat de andere helft ongelukkig maakt.

De onzekerheid van het geluk is wreder dan de zekerheid van het ongeluk.

Een mens heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn, en om ongelukkig te zijn nog veel minder.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zit geluk dan in de rest?

Er zijn veel belangrijker dingen dan geld, het ongeluk wil dat je veel geld nodig hebt om die dingen te bemachtigen.

Geld heeft nog nooit iemand verhinderd om gelukkig of ongelukkig te zijn.

Geluk heeft bijna geen ander nut dan het ongeluk mogelijk te maken.

Geluk is zo licht als een veertje, maar niemand kan het dragen, ongeluk is zo zwaar als de aarde, maar iedereen moet het dragen.

Geluk komt van aandacht voor kleine dingen, ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.

Geluk wat is de afwezigheid van ongeluk.

Gelukkig zijn is geen goed teken, het wil zeggen dat het ongeluk de bus heeft gemist en nu met de volgende komt.

Genoeg hebben is geluk, meer dan genoeg hebben brengt ongeluk, dat geldt voor alle dingen, vooral echter voor geld.

Het aardigste van je gelukkig voelen is dat je denkt dat je je nooit meer ongelukkig zult voelen.

Het ergste van ongeluk is niet zozeer dat je ongelukkig bent, maar dat je geen greintje zorgeloosheid meer bezit.

Het geluk komt slechts van één kant, het ongeluk van alle kanten.

Het ongeluk is vaak slechts de weg die het geluk inslaat om ons te bereiken.

Het ongeluk van de gelijkheid is, dat wij slechts gelijkheid willen met hen die boven ons staan.

Het toppunt van ongeluk is als ook je val gebroken wordt.

In de liefde is ongelukkig zijn de slechtste manier om gelukkig te zijn.

In zijn ongeluk ziet men de waarheid scherper.

Je kan beter ongelukkig zijn met een vrouw, dan zonder.

Je kunt beter ongelukkig zijn in de liefde dan voor acht kinderen schoenen moeten kopen.

Men is nooit zo gelukkig of ongelukkig als men zich verbeeldt.

Men troost zich dikwijls over zijn ongeluk door een zeker genoegen dat men erin vindt de ongelukkige uit te hangen.

Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk, het is hun ongeluk.

Mensen die je ten alle prijze gelukkig willen maken zijn erger dan degenen die zich van jouw ongeluk niks aantrekken.

Mijn ongeluk mag zijn wat het wil, maar mijn geluk moet zijn zoals ik het wil.

Ongeluk valt beter te beheren dan geluk.

Ons eigen geluk schijnt ons altijd kleiner dan het geluk van anderen, en ons eigen ongeluk groter dan het ongeluk van anderen.

Probeer gelukkig te worden met datgene wat je nu ongelukkig maakt.

Probeer gewoon maar gelukkig te zijn, ongeluk begint met de drang om gelukkig te zijn.

Vaak put men de meeste troost uit het ongeluk van anderen.

Wat de mens ongelukkig maakt zijn zijn onbevredigde verlangens.

Wees niet bijgelovig dat brengt ongeluk.

Wie het geluk van anderen voor ogen had maakte zichzelf alleen maar ongelukkig.

Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk bezit.

Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*