Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Rijk

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Rijk. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Alleen geld kan je doen vergeten dat je niet rijk bent.

Als alleen de rijke mensen kinderen konden krijgen zouden er minder armen zijn.

Als je nog in staat bent je geld te tellen, dan ben je niet rijk.

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft.

De rijke geeft het uit, de arme geeft het op.

De rijke is stinkend rijk, de arme stinkt uit zichzelf.

De rouwtranen van rijke erfgenamen smaken minder zout.

De Staat staat garant voor eigendom. Aan de rijken verzekert zij rijkdom, aan de armen armoede.

Die nooit gebrek heeft geleden, is zonder vreugde rijk.

Doe alsof je rijk bent, je zult minder schuldig lijken.

Door de rijken arm te maken, maak je de armen nog niet rijk.

Een arm, weldadig mens kan zich soms rijk gevoelen, een gierige rijkaard nooit.

Een man die rijk is en er niet van geniet, is als een ezel die goud draagt en distels eet.

Een rijk man is vaak niet meer dan een arme donder met heel veel geld.

Er is een reusachtig verschil tussen veel geld verdienen en rijk zijn.

Geen erfenis is zo rijk als eerlijkheid.

Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt.

Geld maakt alleen rijke mensen ongelukkig.

Het enige wat me bij rijke mensen bevalt is hun geld.

Het geeft meer voldoening om rijkelijk te leven dan om rijk te sterven.

Het grapje van een rijk man is altijd geestig.

Het zijn niet de bezittingen, die een mens rijk maken, maar het goede gebruik ervan.

Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt, tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meer.

Je moet de rijke niet uithangen als je geen centen hebt.

Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven.

Liever arm en vrij, dan rijk en aan banden.

Meer dan één arme echtgenoot was eens een rijke vrijgezel.

Men leent slechts aan rijken. En men heeft gelijk, de armen betalen zelden terug.

Men wordt rijk door zichzelf te geven.

Mijn vader was van huis uit stinkend rijk, ik daarentegen heb er keihard voor moeten erven.

Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen.

Niemand is zo rijk dat hij soms niet iets schuldig moet blijven.

Rijk is hij, die zoveel bezit, dat hij niets meer wenst.

Rijk wordt een mens niet door wat hij verdient, maar door wat hij niet uitgeeft.

Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert.

Rijkdom is heimwee naar verloren liefdes.

Rijkdom, één dollar meer hebben dan men kan uitgeven.

Veracht uw arme familieleden niet, ze kunnen vandaag of morgen plotseling rijk worden.

Vrienden zijn de thermometers waarop wij de temperatuur van onze rijkdom kunnen aflezen.

Waar de begeerte verdwijnt, is ook de arme rijk, en waar ze heerst, is ook de vorst een slaaf.

Werken is een saaie manier om rijk te worden.

Wie bevrediging vindt in zichzelf is rijk.

Wie niet sterk is moet rijk zijn.

Wie rijk is leest de beursberichten, wie arm is de kruiswoordraadsels.

Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.

Wie zich goed in zijn armoede weet te schikken, is rijk.

Woorden zijn vaak arm, de taal van het hart is rijk.

Zonder een rijk hart is rijkdom een lelijke bedelaar.

Zonder geld is het erg moeilijk om van je rijkdom te profiteren.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*