Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Schuld en Schuldig

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Schuld en Schuldig. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Al opgemerkt dat wat er ook fout gaat, het nooit echt jouw schuld is?

Alle mannen zijn ervan overtuigd dat hun vrouwen de schuld zijn van alles wat er in hun leven fout gaat.

Als een man verliefd is of schuld heeft, is een ander in het voordeel.

Als een vrouw een misstap begaat, schuift zij de schuld in de schoenen die haar man voor haar gekocht heeft.

Als god de vrouw niet had geschapen, zouden mannen niemand de schuld kunnen geven voor hun fouten.

Als ik echt gelukkig ben voel ik me schuldig, dat was het goede van mijn huwelijk, zeven jaar lang heb ik me nooit schuldig gevoeld.

Als je maar genoeg mensen op laat pakken, zitten er altijd wel een paar schuldigen bij.

Als we verliezen, voel ik me ellendig, en als we winnen, voel ik me schuldig.

Altijd iemand anders de schuld geven, kinderen, huisdieren, levenloze objecten en familieleden die in het buitenland wonen zijn perfecte zondebokken.

Burgerlijke ongehoorzaamheid, iets weigeren te doen en van die weigering de schuld geven aan de overheid.

Dat is de mens in zijn ware gedaante: hij scheldt op zijn schoenen, terwijl de schuld bij zijn voeten ligt.

De eerste keer dat hij de kans zag gaf Adam de vrouwen de schuld.

De man die glimlacht wanneer er wat verkeerd gaat, weet al wie hij de schuld gaat geven.

De mens zoekt liever naar de schuldige dan naar de oplossing.

De schuldvraag is geen vraag maar een onderzoek.

Democratie is een proces waarbij de mensen vrij zijn de man te kiezen die ze achteraf de schuld kunnen geven.

Doe alsof je rijk bent, je zult minder schuldig lijken.

Een eerlijk man geeft nooit het weer of zijn vrouw de schuld voor zijn eigen blunders.

Een gedane belofte is een onbetaalde schuld.

Eindelijk hebben ze de perfecte kantoorcomputer op de markt, als hij een fout maakt, geeft hij de schuld aan een andere computer.

Geen tijdelijke schuld, hoe zwaar ook, kan een eeuwige straf tot gevolg hebben.

Gezegend zijn de jongeren, want zij zullen de Nationale Schuld erven.

Het is beter dat tien schuldigen ontsnappen dan dat één onschuldige moet lijden.

Het verkeer is zo’n ellende dat straten die elkaar kruisen zich daar later schuldig om voelen.

Hoe onschuldiger een mens zich gedraagt, hoe meer reden er is hem te wantrouwen.

Ik heb nog nooit iemand gevonden die zijn eigen fouten heeft erkend en zichzelf daarvoor de schuld heeft gegeven.

In een huwelijk zijn er altijd twee slachtoffers, zelfs al is er maar één schuldige.

Je kunt je schuldig voelen om het feit dat je je niet of nauwelijks schuldig voelt.

Kijk, dat is nou wat ik haat aan alleen zijn, je kunt niemand de schuld geven van een verfrommelde tube tandpasta.

Liefdadigheid, een zeer volprezen publieke vorm van vrijgevigheid die een schuldig geweten moet camoufleren.

Negentig procent van de politiek is bepalen wie de schuld moet krijgen.

Niemand is zo rijk dat hij soms niet iets schuldig moet blijven.

Niet altijd is de man schuldig aan het feit dat zijn vrouw ongelijk heeft.

Sommige vrouwen zijn zo trouw dat ze in staat zijn schuldgevoelens te hebben als ze je bedriegen.

Spijt groeit uit betrapte schuld.

Teamwork, de ideale manier om anderen de schuld te geven.

Toon mij een vrouw die zich niet schuldig voelt en ik zal u zeggen dat het een man is.

Vluchten is schuld bekennen.

Vergissen is menselijk en een ander de schuld geven is nog veel menselijker.

Wanneer jij een man bloemen stuurt, ben je attentvol, wanneer een man jou bloemen stuurt, is hij schuldig.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*