Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Toneel

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Toneel. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Acteurs verlaten het toneel als zij hun rol gespeeld hebben, in het theater.

Als de hele wereld een schouwtoneel is, waar zitten dan de toeschouwers?

Als een toneelstuk je niet uit je evenwicht brengt, dan was het een onevenwichtige avond.

Als je op het toneel iets durft te laten zien dat je anders angstvallig verborgen houdt, dan pas raak je de toeschouwer.

Bezit de werkelijkheid ooit de perfectie van een toneelopvoering?

De beste toneelstukken worden niet geschreven.

De charme van het reizen is dat de wereld herleid wordt tot een toneeldecor.

De goeie uitspraak van de acteurs was noodlottig voor vele toneelschrijvers.

De natuur, in haar schitterendste verschijningen en overweldigendste vormen, is slechts de achtergrond en het toneel voor de tragedie van de mens.

De pauze geeft een toneelstuk diepte, ze maakt de film nóg oppervlakkiger.

De politiek is een toneel waarop de souffleurs vaak harder spreken dan de acteurs.

De wereld is een schouwtoneel, maar de rollen zijn slecht bezet.

Een passief publiek doodt het toneelstuk zoals antibiotica het virus.

Een symfonie is een toneelstuk met rollen voor instrumenten in plaats van voor acteurs.

Een toneelauteur is iemand die denkt dat het applaus voor de acteurs voor hem bestemd is.

Goed beschouwd is de wereld niets anders dan een toneelstuk, jammer genoeg klopt de regie niet altijd.

Het is pas aan het einde van een toneelstuk dat je weet of de eerste akte goed was.

Het leven is een middelmatig goed toneelstuk met een slecht geschreven derde bedrijf.

Het leven is een schouwtoneel, elk speelt daarin zijn deel.

Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs.

Het leven is een toneelstuk waarvoor we veel te weinig hebben kunnen repeteren.

Het ligt niet aan het toneel, de zalen zijn te groot.

Het meest herkenbare personage in een toneelstuk is altijd de schurk.

Het toneelstuk was een succes maar het publiek flopte.

Het wachten is nu nog op een toneelgroep die er geen publiek bij wil.

Hoge hoeden worden nog uitsluitend gedragen bij het politiek geëngageerd toneel.

Ik heb één keer een toneelstuk geschreven zonder liefde erin, al mijn personages waren getrouwd.

In de foyer wordt meer komedie gespeeld dan op het toneel.

In een komedie mag de toneelspeler niet laten merken dat hij leuk vindt wat hij zegt, vanaf dat moment is het niet meer leuk.

In het algemeen worden zeer goede imitators géén zeer goede toneelacteurs.

In moderne toneelstukken doen ze op het toneel dingen die ze vroeger niets eens erachter zeiden.

In slechte toneelstukken vallen goede acteurs op, omdat je dan kan zien wat zij eraan toevoegen.

Kent u die van de dief die succes had op het toneel? hij stal de show.

Laten we niet vergeten dat Shakespeare zijn stukken voor het toneel schreef, niet voor de studeerkamer.

Mannen zijn toneel, vrouwen spelen toneel.

Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang het is, maar hoe goed het gespeeld wordt.

Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel.

Overal waar Nederlandse toneelspelers komen, groeit geen gras meer.

Pas later begreep ik dat de meeste toneelcritici auteurs zijn van zoveel niet uitgegeven of onopgevoerde stukken.

Schrijven is innerlijk toneel.

Shakespeare was een toneelschrijver van formaat, iedere zin die hij schreef was geschikt als citaat.

Sinds Shakespeare zijn stukken schreef, kennen alle toneelspelers hem beter.

Stilte is de beloning van de toneelspeler.

Tegenwoordig sterven toneelschrijvers niet eenmaal maar vele malen, omgebracht door de regisseurs van hun stukken.

Toneel dat antwoorden geeft, is te wantrouwen, evenzeer als kerk en staat.

Toneel is de enige plek ter wereld waar toneelspelers gewoonlijk niet in slagen zich anders voor te doen dan ze zijn.

Toneel is iets wat mensen maken. En dan heb je mensen, van die aanstellers, die dat moeten spelen.

Toneel is iets, dat, te oordelen naar de krantenverslagen, alleen maar goed wordt gespeeld als er geen recensenten bij zijn.

Toneel is leven met de vervelende stukken eruit geknipt.

Toneel is op een moeilijke en bijzondere manier normaal doen.

Toneel is van alle kunst de meest directe.

Toneelspelen is zo hard liegen dat je dubbel de waarheid spreekt.

Toneelspelers zijn net als koekoeksklokken erg gespannen voor de voorstelling.

Tussen twee toneelproducties in zijn acteurs als spoken op zoek naar een lichaam waar ze zich in kunnen vestigen.

Vele mensen die klagen dat onze critici niets van toneel weten, beseffen niet half hoe gelukkig ze daarmee moeten zijn.

Zodra een toneelspeler spreekt, houdt hij op met denken.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*