Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Vrede

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Vrede. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Als God vrede op aarde wilde, dan zouden we die langzamerhand wel hebben.

Als je een priester tot vijand hebt, mag je de vrede wel vaarwel zeggen.

Als je in vrede met je buren wil leven, doe je er goed aan er geen te hebben.

Als je vrede wil, praat dan niet met je vrienden, maar met je vijanden.

Als te veel mensen goed kunnen verdienen aan oorlog, waarom zouden ze dan streven naar vrede?

De duif verliest haar geloofwaardigheid als symbool van de vrede door de mus uit de binnenstad te verdrijven.

De Eskimo’s verdienen de Nobelprijs voor de Vrede, want het woord oorlog bestaat niet in hun taal.

De kloof tussen een oorlogstribunaal en de Nobelprijs voor de Vrede is vaak bijzonder klein.

De nadeligste vrede is beter dan de meest rechtvaardige oorlog.

De oorlog is goed als hij op vrede mikt, een vrede is slecht als hij een nieuwe oorlog brengt.

De vrede kan niet met zekerheid en met gerechtigheid berusten op een gewapend evenwicht van de mogendheden.

De vrienden van de vrede zijn niet de beste vijanden van de oorlog.

Die Oorlog heeft geproefd, die weet hoe Vrede smaakt.

Een goede oorlog bestaat niet, net zomin als een slechte vrede.

Een vrede die gebaseerd is op angst is niets dan een onderdrukte oorlog.

Er is maar één periode waarin door regeringsleiders nog slinkse streken worden uitgehaald dan in oorlogstijd, en dat is in vredestijd.

Geen vrede op aarde zonder mensen van goede wil.

Geen vrede verdient die naam wanneer zij de kiem van een nieuwe oorlog in zich draagt.

God zal nooit de Nobelprijs voor de Vrede krijgen.

Het beste middel om met je familie in vrede te blijven, is weinig geld verdienen.

Het doel van de oorlog is de vrede.

Het is een jammerlijk feit dat wij de vrede alleen kunnen beveiligen door te bewapenen.

Het is niet moeilijk om thuis de vrede onder de kinderen te bewaren, je hebt alleen geduld, begrip en minstens twee tv-toestellen nodig.

Het is roemrijker de oorlog te doden met het woord dan met het zwaard, de vrede te winnen met de vrede dan door de oorlog.

Het leven is leuk, de dood is vredevol, het is de overgangsperiode die zo lastig is.

Ieder volk is voor de vrede, maar geen enkele regering.

Iedere oorlog eindigt waar hij zou moeten mee beginnen, de vrede.

In oorlogstijd denkt men na over een beter leven, in vredestijd over een gemakkelijker.

In vredestijd begraven de zonen hun vaders, in oorlogstijd de vaders hun zonen.

Kun je je vijand niet verslaan, sluit dan vrede met hem.

Net als fruit heeft ook vrede tijd nodig om te rijpen, pas dan is het verrukkelijk.

Oorlogen kan je vermijden, de vrede niet.

Voorbereid zijn op de oorlog is de beste manier om de vrede te handhaven.

Wanneer volkeren vrede willen, moeten ze de speldenprikken vermijden die aan de kanonschoten voorafgaan.

We hebben de oorlog overleefd, de vrede komen we ook wel door.

We verkiezen altijd oorlog op onze voorwaarden boven vrede op andermans voorwaarden.

Wie geen vrede wil zal oorlog krijgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*