Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Vrijheid

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Vrijheid. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Alleen het kleine kostbare ogenblik telt, een ogenblik van vreugde, van wat vrijheid, van wat schoonheid, van wat geluk.

Als de prijs van mijn vrijheid erin bestaat dat andere mensen onvrij zijn, dan is dat geen vrijheid.

Als je bang bent om je vrijheid te verliezen, bén je niet vrij.

Als je succes te serieus gaat nemen verlies je je vrijheid.

De enige manier om een man aan je te binden is hem de vrijheid geven zichzelf te zijn.

De ervaring is niet de moeder, maar de dochter van de vrijheid.

De geboorte van een recht betekent bijna altijd de dood van een vrijheid.

De mensen moeten kiezen of ze rijk willen zijn in dingen of in de vrijheid om die dingen te gebruiken.

De ongebonden geest is daarom slechts gevangen in grenzen, om daarbinnen de vrijheid te verlangen.

De vrijheid is een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven.

De vrijheid is het zout van de vriendschap.

De vrijheid om iets te doen, is de verplichting om iets te doen geworden.

De vrijheid om jezelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid tegenover de anderen.

De vrijheid staat mij toe om alles te doen wat niet verboden is.

De vrijheid van de anderen vergroot de mijne tot in het oneindige.

De wet van de vrijheid is de wet van de liefde, heb lief en doe wat je wilt.

Een mens kan zich niet vrij noemen als zijn vrijheid berust op het onderdrukken van anderen.

Er is gelijkheid als er vrijheid is voor allen.

Er zijn mensen die bereid zijn de vrijheid te beschermen, tot er niets meer van die vrijheid over is.

Geen vrijheid zonder economische onafhankelijkheid.

Geluk is de vrijheid krijgen om te blijven zoeken naar het geluk.

Ieder mens heeft recht op vierentwintig uur vrijheid per dag.

Iedere wet is een inbreuk op de vrijheid.

Iedereen zou zes maanden in de gevangenis moeten doorbrengen, pas dan besef je wat vrijheid waard is.

In corrupte landen houdt de vrijheid het nooit lang vol.

In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid.

Mensen die voor de vrijheid strijden komen meestal tussen de muren terecht.

Niemand kan meer vrijheid geven dan hij zelf heeft.

Niets is schadelijker voor het gezag dan misbruik van gezag, niets schadelijker voor de vrijheid dan misbruik van vrijheid.

Om van vrijheid te genieten moeten we onszelf leren beheersen.

Sta jezelf steeds wat meer vrijheid toe dan je werkelijk nodig hebt.

Je weet pas wat vrijheid is, als ze begrensd wordt.

Verantwoordelijkheid is de prijs die iedere man moeten betalen voor zijn vrijheid.

Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid.

Vrijheid is niet afwezigheid van dwang, vrijheid is macht om zichzelf te zijn.

Wanneer we het recht verliezen om anders te zijn, verliezen we het privilege van onze vrijheid.

Ware persoonlijke vrijheid kan niet bestaan zonder economische zekerheid en vrijheid.

Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden.

Wie vrijheid misbruikt, weet niet wat vrijheid is.

Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid.

Zonder vrijheid van meningsuiting zijn er geen andere vrijheden meer.

Wat zou de vrijheid mooi zijn, als ze verdedigd werd door de juiste mensen.

We zoeken ijverig naar het ideale systeem dat de absolute macht harmonieus combineert met de volledige vrijheid.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*