Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Wensen

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Wensen. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

Alleen de afspraken die ik wens te vergeten noteer ik in mijn agenda.

Als al onze wensen zouden vervuld worden, dan zouden al onze vreugden verdwijnen.

Als je van iemand houdt, dan beginnen al je langverwachte wensen uit te komen.

De beste manier om je weelde te vergroten is je wensen af te schaffen.

De enige periode waarin een vrouw een jaar ouder wenst te zijn, wanneer ze zwanger is.

De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen.

De onduidelijkheid in de politiek laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

De toekomst is de tijd waarin u zult wensen dat u had gedaan waar u vandaag niet mee bezig bent.

De vervulling van onze wensen is vaak een flauwe mop van het noodlot.

De verwensingen van de schurken vormen de roem van de rechtvaardige mens.

De waarheid die mensen vrij maakt is meestal de waarheid die men niet wenst te horen.

De wens is de moeder van de teleurstelling.

Een gezonde mens heeft duizend wensen, een zieke mens maar één.

Een idealist is iemand die men naar de aarde zou wensen.

Een kunstenaar kan zich niet beters wensen dan ruwe vrienden en beleefde vijanden.

Een man die zijn tegenstander geluk wenst na een nederlaag, verliest nimmer zijn gezicht.

Een man is pas oud als hij ‘s morgens wakker wordt zonder wens in zijn hoofd.

Eenzaamheid en het gevoel van niet gewenst te zijn, vormen de verschrikkelijkste armoede.

Grote geesten hebben doelen. Kleine geesten hebben wensen

Het is beter vriendschap te sluiten met een katje, dan je eenzaamheid te verwensen.

Het ongeluk wil dat onze wensen soms vervuld worden om de kwelling van de hoop in leven te houden.

Het verlangen van de ziel is de wens van God.

Hopen is het wachten op het resultaat van onze wensen.

Iedereen heeft de verborgen wens belangrijk te blijken in zijn geboorteplaats.

Ik ben te oud om alleen maar te spelen, te jong om zonder wensen te zijn.

Ik onthoud nooit wat ik me moet herinneren, maar ik vergeet nooit wat ik wens te vergeten.

Ik wens je net zoveel plezier in het lezen, als ik had in het schrijven.

Indien al onze wensen in vervulling gingen, zou het er voor onze medemensen slecht uitzien.

Leven is niet veel anders dan babbelen, verjaardag wensen en met een glimlach aan iets anders denken.

Men moet de dood vrezen noch wensen.

Niets bezitten, niets wensen is zich immuun maken voor de ergste slagen van het lot.

Onze uitvindingen weerspiegelen onze geheime wensen.

Op de bovenste treden van het geluk treft men nog meer wensen en behoeften aan dan op de onderste.

Soms denk je dat het leven zich naar je wensen plooit, terwijl het leven zich bukt om je met een natte dweil om de oren te slaan.

Sterven in goede gezondheid is de wens van ieder levend wezen dat zich goed voelt.

Stilletjes wensen we dat iedere geliefde er dezelfde ideeën op nahoudt dan wijzelf.

Tot de bitterste ontgoochelingen van het levens behoren de vervulde wensen.

Verlangen naar de toekomst wijst op de wens het heden te vermijden.

Voorzichtig met wensen, ze kunnen in vervulling gaan.

Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.

We zouden het vaak betreuren mochten onze wensen worden ingewilligd.

Wees behoudsgezind in je wensen en je zal grotere problemen erven dan je kan oplossen.

Weinig wensen vervullen zichzelf.

Wens uw vijanden nooit de dood toe, maar terg ze zolang ze leven.

Wensen die in vervulling gaan, kun je niet meer koesteren.

Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren.

Wij beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen.

Zijn gezondheid liet minder te wensen over dan hijzelf.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*