Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Zorgen

Mooie Zinnen en Leuke Teksten over Zorgen. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.
Alcohol verlicht wel de zorgen, maar niet de geest.

Als de economen het onderling eens zijn moeten we ons zorgen beginnen maken.

Als zorgen komen, komen ze niet als enkele verspieders, maar bij troepen tegelijk.

Begroting, een methode om zich zorgen te maken nog voor het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna.

Dagboeken zijn er voor mensen met zorgen.

De bezige bij heeft geen tijd voor zorgen.

De gierigaard ondervindt tezelfdertijd alle zorgen van de rijke en alle kwellingen van de arme.

De mens telt altijd graag zijn zorgen, maar zijn vreugden telt hij niet.

De zorgen die men zich herinnert vergroten het huidige geluk.

De zorgen groeien met het geld.

Een lied kan de somberste zorgen kleiner maken.

Een probleem dat ik zeker heb opgelost, is het probleem om niet genoeg te hebben om je zorgen over te maken.

Eindelijk weet ik wat ons van de dieren onderscheidt, financiële zorgen.

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.

Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.

Geld maakt in zoverre gelukkig dat je je daarover geen zorgen meer hoeft te maken.

Geleende zorgen zijn het hardst om te dragen.

Geluk, verandering van zorgen.

Geringe zorgen spreken zich uit, zware zorgen zwijgen stil.

Het bitterst in onze zorgen van vandaag is de herinnering aan onze vreugde van gisteren.

Het enige moment dat kinderen geen zorgen baren is het ogenblik dat je ze aan het maken bent.

Het wijst erop dat je geen echte zorgen hebt, als je je zorgen over je leeftijd maakt.

Hoe langer je leeft hoe minder toekomst je hebt om je zorgen over te maken.

Hoe meer zorgen ik aan de kant zet, hoe bezorgder men mij aankijkt.

Hoe wijder onze blik, hoe geringer zijn onze zorgen in het leven.

Ik ben een oud man, ik heb veel zorgen gekend, maar de meesten ervan zijn nooit uitgekomen.

Ik heb geleerd geboorte en dood te aanvaarden maar soms maak ik mij zorgen over wat daartussen ligt.

In een goed huwelijk worden de zorgen gedeeld, de genoegen verdubbeld.

Je kan het heden verwoesten door je teveel zorgen te maken over de toekomst.

Je kan jezelf een hoop nutteloze zorgen besparen als je je bruggen niet verbrandt vooraleer je erover bent.

Je verliest heel wat zorgen als je besloten hebt niet iets te zijn, maar iemand.

Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren.

Jouw zorgen zijn mijn geluk, zei de psychiater.

Kleine zorgen maken spraakzaam, grote slaan met stomheid.

Leen nooit zorgen, leen geld en de zorgen komen vanzelf.

Liefde is ook de zorgen delen die je nog niet hebt.

Maak je geen zorgen als je problemen met wiskunde hebt, ik kan je verzekeren dat mijn problemen groter zijn.

Maak je geen zorgen over je hart, dat gaat je leven lang mee.

Men kan geen zorgen verdrijven door ze weg te redeneren.

Misdrijven kunnen veilig zijn, maar niet zonder angst en zorgen.

oud elke dag 30 minuten vrij voor je zorgen en doe in deze tijd een dutje.

Piekeren vermindert de zorgen van morgen niet, het vermindert de kracht van vandaag.

Rijkdom ontheft niet van zorgen.

Rijken hebben angsten, armen hebben zorgen.

Slechts wanneer de geest vrij is van zorgen is, kan het licht van het begrijpen in elke hoek ervan schijnen.

Verwelkom de ouderdom en vrees geen zorgen, vandaag is toch niet beter dan morgen.

Wanneer de helft van iemands verlangens bewaarheid werd, zouden zijn zorgen verdubbelen.

Wanneer wij ons in de zon verblijden, zijn wij alle zorgen kwijt.

Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in zijn nabijheid.

Wij buigen ons graag over de problemen van andere landen, teneinde onze eigen zorgen te vergeten.

Zoals ik me geen zorgen gemaakt heb over mijn geboorte, maak ik me evenmin zorgen over mijn sterven.

Zodra men zijn roes heeft uitgeslapen, komen triomfantelijk de zorgen weer terug.

Zorgen maken ons ofwel heel goed ofwel heel slecht.

Zorgen verdrinken niet in alcohol, ze kunnen zwemmen.

Zorgen zijn de muizen van vandaag die de kaas van morgen opeten.

Zorgen zijn deel van je leven en als je ze niet deelt, geef je de persoon die van je houdt geen kans genoeg van je te houden.

Zorgen zijn het onkruid op de levensweg.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*