Mooie Zinnen over God (Leuke Teksten over God)

Mooie Zinnen over God (Leuke Teksten over God). Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc.

   

Als gods geduld oneindig is, dan moet het nu ongeveer op zijn.

Als god geweten had hoe de wereld er uit zou zien, had Hij hem nooit geschapen.

Als God wou dat we moedig zouden zijn, waarom heeft hij ons dan benen gegeven?

Als je Gods licht wilt zien, doof dan je kandelaar.

Als wij met sneeuwballen gooien, sneuvelen de ruiten, als God het doet, sterven de dinosauriërs.

Beter niets te aanbidden dan een god die we zelf hebben geschapen.

Creëer als een god, beveel als een koning en werk als een slaaf.

De meeste mensen kunnen god niet zwaarder beledigen dan tot Hem te bidden.

De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet.

De mens heeft god geschapen, het omgekeerde moet nog bewezen worden.

De mens is óf een god, óf een beest.

De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van de mensen.

Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan.

Het is makkelijk om god te verstaan zolang als je niet probeert te bewijzen dat hij bestaat.

Het zou wel eens kunnen dat onze rol op deze planeet niet is om God te vereren, maar om hem te creëren.

Hopelijk komen we ooit tot de conclusie dat god helemaal niet wil dat we voor hem ten strijde trekken.

God dienen is de ware vrijheid.

God heeft de mens twee gaven geschonken, de hoop en de onwetendheid, de onwetendheid is de beste van de twee.

God geeft eten aan ieder vogeltje, maar hij gooit het niet in het nest.

God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons.

God schiep de aarde, maar de duivel doet haar ronddraaien.

God schiep de wereld in zes dagen, sommigen zijn van mening dat hij zich beter niet zo gehaast had.

God schiep eerst de man en daarna de vrouw, dat bewijst dat de eerste invallen vaak de beste zijn.

God staat altijd aan de kant van de beste voetbalcoach.

God, wat ben ik gelukkig dat ik zoveel bezit, wat voel ik me ellendig dat ik zoveel te verliezen heb.

Het leven van ieder mens is een sprookje door Gods vinger geschreven.

Hoe beter je god leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.

Ieder volk denkt dat het door God uitverkoren is.

Ik geloof niet in god, maar ik mis hem wel.

Ik vind het erg dat veel mensen blijkbaar god als boeman nodig hebben om zich tot goedheid te kunnen bekeren.

In Zijn oneindige goedheid heeft god ons regen geschonken zodat wij tot in de eeuwigheid weten waarover we moeten praten.

Liefde is de stem van god.

Men kan beter helemaal geen mening over god hebben dan een mening die Hem onwaardig is.

Mis nooit de kans om schoonheid te bewonderen, schoonheid is de handtekening van god.

Omdat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn raken velen verdwaald.

Vrouwen zijn op hun mooist zoals god ze heeft geschapen, de kleermaker kan dat alleen maar verknoeien.

Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van god.

Wie aan de armen geeft, leent aan god.

Zelfs god kan het verleden niet veranderen.

Zij die Gods woord in hun oren hebben geknoopt, zijn dikwijls doof voor menselijke geluiden.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*