Mooie Zinnen over Twijfelen en Leuke Teksten over Twijfels

Mooie zinnen over twijfelen en Leuke teksten over twijfels. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc. Plaatst je eigen twijfel zinnen gerust onder deze pagina.

   

Als een idioot het met me eens is, twijfel ik aan zijn oordeel, maar niet aan het mijne.

Als een mens met zekerheden zal beginnen, zal hij in twijfels eindigen, maar als hij met twijfels zal willen beginnen, dan zal hij in zekerheden eindigen.

Als het respect voor de waarheid is verdwenen of zelfs maar enigermate afneemt, worden alle dingen twijfelachtig.

Als je aan jezelf gaat twijfelen, gaan de anderen ook spoedig aan je twijfelen.

Bij sommige mensen heeft God liever dat ze twijfelen dan dat ze geloven.

Bij twijfel moet men kiezen voor trouw.

De enige limiet aan de realisatie van de toekomst is ons twijfelen van vandaag.

De mensen die liefhebben twijfelen aan niets, of twijfelen aan alles.

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.

De sleutel tot de wijsheid is voortdurend vragen stellen, want twijfel leidt tot vragen en vragen leiden ons tot de waarheid.

De twijfel is de school van de waarheid.

Domoren zijn meestal zelfverzekerd, terwijl wie verstand bezit ook zelfkritiek en twijfel kent, en daarom komt de wereld niet veel verder.

Door te twijfelen komen we tot de waarheid.

Een gebrek aan twijfel leidt tot een gebrek aan creativiteit.

Een vrouw kan zonder twijfel een geheim bewaren, als haar maar niet verteld wordt dat het een geheim is.

Er is durf nodig om te geloven in je eigen twijfels.

Er moet een echte en levende twijfel zijn, zonder dat is iedere discussie nutteloos.

Filosofie is tenslotte niet veel anders dan beroepsmatig twijfelen aan waarheden als koeien.

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.

Geloof zonder twijfel is een dood geloof.

Geloven is zeker weten dat je twijfelt.

Het beroerde is, dat de twijfel zich veel beter laat verdedigen dan de een of andere visie.

Het verlangen om bezit te verwerven is zonder twijfel heel natuurlijk en normaal.

Hij had een zo open blik dat hij zonder twijfel veel te verbergen had.

Hoe meer kennis hoe meer twijfel.

Ik kan twijfelen aan de werkelijkheid van alles, maar niet aan de werkelijkheid van mijn twijfel.

Indien voorzichtigheid de moeder van de zekerheid is, dan is de beleefdheid zonder twijfel de meter van de leugen.

Intellectuelen zijn altijd bereid een waarheid in twijfel te trekken, maar nooit één van hun vergissingen.

Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft.

Mensen met te veel twijfel zijn bang voor de negatieve gevolgen van hun keuze.

Nuchter zijn en twijfelen, dat is de kern van wijsheid.

Onze twijfels zijn onze verraders.

Twijfel en wanhoop zijn net als hoop, kinderen van de fantasie.

Twijfel is het begin van wijsheid.

Twijfel is een van de namen van intelligentie.

Twijfel is het voorportaal waar alle mensen doorheen moeten voor ze de tempel van wijsheid kunnen betreden.

Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan.

Voordat u begint te handelen, moet uw geest vrij zijn van twijfel.

Waar twijfel is, is waarheid, het is haar schaduw.

Wanneer een vrouw graag op een man wacht, is er geen twijfel mogelijk, zij houdt van hem.

Wie anderen wil bekeren, moet eerst zelf twijfel gekend hebben.

Wie liefheeft twijfelt aan niets, of aan alles.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*