Mooie Zinnen over Verliezen en Leuke Teksten over Verliezen

Mooie zinnen over verliezen en leuke teksten over verliezen. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc. Plaatst je eigen verliezen zinnen gerust onder deze pagina.

   

Alles zit in ons hoofd, laten we het daarom niet verliezen.

Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wil verliezen.

Als je bang bent om je vrijheid te verliezen, ben je niet vrij.

Als we ouder worden, verliezen we heel wat fouten. We hebben ze dan niet meer nodig.

Beter je gezicht verliezen dan je smoel laten stukslaan.

De beste manier om een vriend te verliezen is hem iets voor zijn eigen bestwil vertellen.

De deugden verliezen zich in het eigenbelang evenals de rivieren zich in de zee verliezen.

De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen.

De meeste mensen gebruiken het hoofd zo weinig dat ze niet eens merken wanneer ze het verliezen.

De snelste manier om een oorlog te beëindigen is hem te verliezen.

De vraag is wie grotere schade aanrichten in een stad: mensen die streven naar meer, of mensen die bang zijn te verliezen wat ze hebben?

Door teveel te praten verliezen de woorden hun waarde.

Een illusie verliezen betekent niet altijd een zekerheid verwerven.

Een illusie verliezen maakt je wijzer dan een waarheid vinden.

Een verstandig heerser wil liever met zijn eigen soldaten verliezen, dan met die van anderen winnen.

Eén van de zekerste manieren om je tanden te verliezen is iemand beledigen die veel sterker is dan jij.

Er zijn geen mensen die hun gezondheid eerder verliezen dan zij die de meeste moeite doen om haar te bewaren.

Geduld is nooit belangrijker dan wanneer je op het punt staat het te verliezen.

Het geluk is zo broos dat men, alleen reeds door erover te spreken, gevaar loopt het te verliezen.

Het geluk zou volkomen zijn als wij niet bang waren het te verliezen.

Het geweld is goed voor hen die niets te verliezen hebben.

Het huwelijk is de helft van je rechten verliezen en de plichten verdubbelen.

Het is beter lief te hebben en te verliezen dan nooit lief gehad te hebben.

Het is in sommige gevallen beter uw geld dan uw gezicht te verliezen.

Het is minder erg iemand door de dood te verliezen dan door ontrouw. De dood vernietigd alleen de toekomst, het verraad doodt ook het verleden.

Het menselijk leven is een dobbelspel, waarbij winnen even zeldzaam is, als verliezen noodwendig.

Hij heeft niets te verliezen en dat pakt niemand hem af.

Ik kan mij niet permitteren mijn tijd te verliezen met geld te verdienen.

Je weet wel hoe rijk je bent, als je niets te verliezen hebt.

Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.

Men vreest minder zijn leven te verliezen als dit beter gevuld is.

Ontwikkeling is het vermogen om naar bijna alles te luisteren zonder je kalmte of je zelfvertrouwen te verliezen.

Pas op voor de man die niets te verliezen heeft.

Sommige mensen verliezen onze interesse wanneer zij ophouden ons te ergeren.

Soms is het beter iets moois te verliezen, beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.

Veel mensen verliezen hun verstand nooit, omdat zij het niet hebben.

Vergeet nooit dat de toekomst het enige is dat je niet kan verliezen voor je het bereikt hebt.

Verliezen is erger dan de dood, omdat je met je verlies moet leren leven.

Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.

Vrijheid is alleen maar een ander woord voor als je niets meer te verliezen hebt.

Wanneer je denkt dat je alles al verloren hebt, ontdek je dat er altijd nog meer is wat je kunt verliezen.

Wanneer je je jeugd aflegt, moet je het kind zijn niet verliezen.

Wie lief heeft leeft en is bang het te verliezen.

Wie veel schatten vergaart, heeft veel te verliezen.

Wie zijn zelfvertrouwen heeft verloren, heeft verder niets meer te verliezen.

Wij verliezen niet, maar winnen als we ons aan elkander geven.


1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*