Begrijpen

6 feb 2019

Mooie korte zinnen en teksten over begrijpen zoals: Het beste middel om jezelf te leren kennen is proberen een ander te begrijpen.
 • Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.
 • Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven.
 • Als waarschijnlijk niemand uw waarheid zal begrijpen, kunt je het beter voor je houden.
 • Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is, bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.
 • Chaos is het woord dat we bedacht hebben voor een orde die we niet begrijpen.
 • De ene helft van de wereld kan de genoegens van de andere helft niet begrijpen.
 • De dommen begrijpen elkaar het best.
 • De fantasie van de man is op geen stukken na toereikend om de werkelijkheid vrouw te begrijpen.
 • De mensen kunnen maar niet begrijpen dat men niet op hun manier gelukkig wil zijn.
 • De menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.
 • Een mens trachten te begrijpen is zo moeilijk dat men hem gemakkelijkheidshalve veroordeelt.
 • Eén leven is heus te kort om het leven te leren begrijpen.
 • Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen.
 • Er zijn mensen die moeite hebben met dingen in de bijbel die ze niet begrijpen, maar ik heb moeite met de dingen die ik wel begrijp.
 • Geef nooit uitleg, je vrienden begrijpen je wel en je vijanden geloven je toch niet.
 • Het aardige tussen man en vrouw is, dat zij niets van elkaar begrijpen.
 • Het begrijpen van je eigen denken is het einde van al je smart.
 • Het is niet erg om verkeerd te worden begrepen, het kan oorzaak zijn dat men zichzelf beter gaat begrijpen.
 • Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen.
 • Het leven moet met liefde en humor worden geleefd, liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen. • Het woord toeval bestaat slechts omdat onze hersenen te klein zijn om alle samenhangen te begrijpen.
 • Hoe meer dingen een mens nooit zal begrijpen, hoe onmogelijker het wordt hem dat aan zijn verstand te brengen.
 • Hoe wilt u de dood begrijpen? u begrijpt het leven nog niet eens.
 • Ik begrijp je wel, maar ik snap je niet.
 • Ik heb er altijd naar gestreefd om niet de spot te drijven met wat de mensen doen, er ook niet om te huilen of me er kwaad over te maken, maar het te begrijpen.
 • Je voelt je niet thuis waar je woont, maar waar ze je begrijpen.
 • Jij kent mijn vader niet, anders zou je begrijpen waarom ik blijf geloven in de ooievaar.
 • Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.
 • Men kan beter een beetje begrijpen dan een heleboel niet begrijpen.
 • Menigeen doet ervaring op zonder er de betekenis van te begrijpen.
 • Mensen die zichzelf beklagen kunnen het leed van anderen niet begrijpen.
 • Niets overtuigt zozeer mensen met weinig verstand, dan wat ze niet begrijpen.
 • Om te begrijpen moet je op elkaar gelijken, maar om lief te hebben moet je wat verschillen.
 • Slechts wanneer de geest vrij van zorgen is, kan het licht van het begrijpen in elke hoek ervan schijnen.
 • Vaders die hun kinderen vragen wat ze vandaag op school geleerd hebben, begrijpen niks van de onderwijsvernieuwing.
 • Veel verbittering komt voort uit het onvoldoend begrijpen van elkander.
 • Verachten is gemakkelijk, begrijpen is beter.
 • Wat men haat, kan men niet begrijpen.
 • Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische isolement te verlossen door te begrijpen.
 • Wie alles meent te begrijpen, filosofeert niet meer.
 • Wie het grappig van de ernst niet kan begrijpen, zal nooit de ernst van het grappige leren kennen.
 • Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?
 • Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen datgene doen, wat wij in hun plaats eveneens gedaan zouden hebben.
 • Wij zullen elkaar nimmer begrijpen zolang wij de taal niet tot zeven woorden terugbrengen.
 • Zij veroordelen wat ze niet begrijpen.1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*