De Leukste Teksten over de Natuur

Bijgewerkt op 20 jan 2023 om 13:50

Leuke korte teksten en zinnen over de natuur zoals: De minachting voor onze natuur is een dwaling van onverstand van Vauvenargues. • Achter de veranderlijke vormen van de natuur ligt een onveranderlijke zuivere werkelijkheid. ― Piet Mondriaan
 • Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs. ― Seneca
 • Als de tuinman afwezig is, neemt de natuur snel over. ― Penelope Hobhouse
 • Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen. ― Marc Callewaert
 • Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur. ― Karl Marx
 • Datgene waarop men zich geregeld toelegt, wordt tot een tweede natuur. ― Ovidius
 • De beste manier om de menselijke natuur te bestuderen is als er niemand anders aanwezig is. ― Thomas Lansing Masson
 • De industrie bloeit, dat zie je aan de dode natuur. ― Wolfgang Eschker
 • De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen. ― Plato
 • De mens beheerst de natuur, vóór hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. ― Albert Schweitzer
 • De mens is de enige fout van de natuur. ― William S. Gilbert
 • De natuur bedriegt ons nooit, wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen. ― Jean-Jacques Rousseau
 • De natuur doet niets zonder doel. ― Aristoteles
 • De natuur heeft ons twee oren gegeven maar slechts één mond. ― Benjamin Disraeli
 • De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten. ― Zenoon van Elea
 • De natuur kan men alleen overwinnen door zich ernaar te schikken. ― Francis Bacon
 • De natuur kent beloning noch straffen, enkel gevolgen. ― Robert Green Ingersoll
 • De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten. ― Leonardo da Vinci
 • De natuur wordt alleen overwonnen door haar te gehoorzamen. ― Francis Bacon


 • De natuur wordt gemakkelijker begrepen dan verklaard. ― Seneca
 • Door de genadige beschikking der natuur komen de meeste vragen waarvan de beantwoording boven het vermogen van de mens ligt, niet eens bij hem op. ― George Santayana
 • Door een perfide speling van de natuur zorgen dezelfde hormonen die een jongen naar een meisje doen verlangen voor de puisten die haar afstoten. ― Midas Dekkers
 • Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn. ― Ingrid Bergman
 • Een vriend kan wel beschouwd worden als het meesterstuk van de natuur. ― Ralph Waldo Emerson
 • Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst. ― Philip James Bailey
 • Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid. ― Jean Giraudoux
 • Het goede ligt in de natuur van de mens, net als de eigenschap om de weg naar beneden te volgen in die van het water. ― Mencius
 • Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere. ― Juvenalis
 • Het leven dat de natuur ons schenkt is kort, maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig. ― Marcus Tullius Cicero
 • Iedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur nodig om met het succes van een vriend mee te leven. ― Oscar Wilde
 • In hun natuur zijn alle mensen gelijk, het zijn hun gewoonten die de verschillen maken. ― Confucius
 • Maat houden, aan zijn doel vasthouden, de natuur volgen. ― Lucanus
 • Niets is zo rijk als de onuitputtelijke weelde van de natuur. Ze toont ons alleen oppervlakken, maar ze is miljoenen meters diep. ― Ralph Waldo Emerson
 • Slechts weinig spreken, dat is de wil van de natuur. ― Lao-Tse
 • Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij één van de dingen is, die de natuur wil. ― Marcus Aurelius
 • Volg de natuur zoals een vlieger de wind. ― Tao Meng
 • Wat bij de dieren natuur is, noemen we bij de mens ellende. ― Blaise Pascal
 • We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft. ― Friedrich Nietzsche
 • Wij denken de natuur te kunnen beheersen, maar waarschijnlijk is zij alleen maar aan ons gewoon geraakt. ― Karl Heinrich Waggerl
 • Zonder de vrije macht van de ziel om één en dezelfde mens altijd weer anders lief te hebben zou het huwelijk onbestaanbaar zijn en een forceren van de natuur. ― Dirk Coster


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*