Inspirerende Zinnen en Teksten over Ervaring

6 feb 2019

Wijze woorden en inspirerende zinnen en teksten over ervaring zoals: De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen.

Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
Top 10 Seksspeeltjes (Sep 2021) • Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.
 • Als we onze ervaringen zouden kunnen verkopen voor wat ze ons gekost hebben, dan zouden we miljonair zijn.
 • Begin en eind van een liefde worden voelbaar door de onthutsende ervaring alleen te zijn.
 • De ervaring is de som van onze teleurstellingen.
 • De ervaring is een oude vrouw die men eert zonder zich af te vragen of haar verleden misschien dubieus geweest is.
 • De ervaring leert ons dat liefde niet bestaat uit het naar elkaar kijken van twee mensen,Maar uit het samen in dezelfde richting kijken.
 • De ervaring leert ons hoe onervaren men altijd is.
 • Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
 • Een goed rechter moet niet te jong zijn, hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
 • Een man met ervaring proeft niet van honing die ligt op de scherpe punt van een dolk.
 • Een spreuk is een korte uitspraak die op lange ervaring berust.
 • Elke groei is een sprong in het duister, een spontane, onopzettelijke daad zonder het voordeel van de ervaring.
 • Ervaring doet men meestal op uit onervarenheid.
 • Ervaring is dat wat van pijn overblijft.
 • Ervaring is de naam die iedereen geeft aan de som van zijn fouten.
 • Ervaring is die geweldige eigenschap die je in staat stelt een fout te herkennen wanneer je hem opnieuw maakt.
 • Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.
Sexy herenondergoed
Top 10 mascara
Altijd goed cadeaus • Ervaring is het enige dat je niet voor niks krijgt.
 • Ervaring is niet wat een mens overkomt, het is wat een mens doet met wat hem overkomt.
 • Ervaring scherpt ons inzicht zonder onze bedoelingen te veranderen.
 • Ervaring schuilt in de vingers en het hoofd, het hart is altijd ervaren.
 • Geluk betekent de ervaring van een volheid, niet van een leegte die gevuld moet worden.
 • Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven.
 • Het inzicht van één ogenblik is soms evenveel waard als de ervaring van een heel leven.
 • Het is kostbare wijsheid die door ervaring wordt gekocht.
 • Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
 • Hevig te leven is het ideaal en de kracht van de jeugd, sterk te leven en in het leven te volharden, trots de beproevingen van het leven, is de heldenmoed van de ervaring.
 • Indien de geschiedenis goed begrepen wordt, geeft zij iets van de ervaring die een tijdgenoot van alle eeuwen en een medeburger van alle volkeren zou verwerven.
 • Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
 • Liever een gek die me gelukkig maakt dan een ervaring die me triestig stemt.
 • Men brengt een groot deel van zijn leven door met uit te wieden wat men tijdens zijn jeugd in zijn hart heeft laten groeien. Deze bewerking heet ervaring opdoen.
 • Mensen overdrijven de waarde van dingen die zij niet hebben, iedereen adoreert waarheid en onbaatzuchtigheid omdat zij er geen ervaring mee hebben.
 • Spreekwoorden zijn korte uitspraken, gegrond op lange ervaring.
 • Succes bestaat erin ervaring met winst te verkopen.
 • We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit vrijwillig wordt opgegeven door de onderdrukker, ze moet geëist worden door de onderdrukten.
 • Zoals de nerf het blad van binnenuit schraagt, zo vormen ideeën het geraamte van de ervaring.
 • Zonder ervaring kan niets geweten worden.
Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
Top 10 Seksspeeltjes (Sep 2021)Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*