Inspirerende Zinnen en Teksten over Ervaring

Bijgewerkt op 31 okt 2022 om 22:45

Wijze woorden en inspirerende zinnen en teksten over ervaring zoals: De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen van Josh Billings. • Als we onze ervaringen zouden kunnen verkopen voor wat ze ons gekost hebben, dan zouden we miljonair zijn. ― Oscar Wilde
 • Begin en eind van een liefde worden voelbaar door de onthutsende ervaring alleen te zijn. ― Jean de la Bruyère
 • De ervaring is de som van onze teleurstellingen. ― Emile Augier
 • De ervaring is een oude vrouw die men eert zonder zich af te vragen of haar verleden misschien dubieus geweest is. ― Carmen Sylva
 • De ervaring leert ons dat liefde niet bestaat uit het naar elkaar kijken van twee mensen, maar uit het samen in dezelfde richting kijken. ― Onbekend
 • De ervaring leert ons hoe onervaren men altijd is. ― Gaby vanden Berghe
 • Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind. ― Immanuel Kant
 • Een goed rechter moet niet te jong zijn, hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht. ― Plato
 • Een man met ervaring proeft niet van honing die ligt op de scherpe punt van een dolk. ― Hung Tz-ch'eng
 • Een spreuk is een korte uitspraak die op lange ervaring berust. ― Miquel de Cervantes
 • Elke groei is een sprong in het duister, een spontane, onopzettelijke daad zonder het voordeel van de ervaring. ― Henry Miller
 • Ervaring doet men meestal op uit onervarenheid. ― Joop Goudsblom
 • Ervaring is wat van pijn overblijft. ― Piet Theys
 • Ervaring is de naam die iedereen geeft aan de som van zijn fouten. ― Oscar Wilde
 • Ervaring is die geweldige eigenschap die je in staat stelt een fout te herkennen wanneer je hem opnieuw maakt. ― Franklin Jones


 • Ervaring is het enige dat je niet voor niks krijgt. ― Oscar Wilde
 • Ervaring is niet wat een mens overkomt, het is wat een mens doet met wat hem overkomt. ― Aldous Huxley
 • Ervaring scherpt ons inzicht zonder onze bedoelingen te veranderen. ― Alfred Polgar
 • Ervaring schuilt in de vingers en het hoofd, het hart is altijd ervaren. ― Henry David Thoreau
 • Geluk betekent de ervaring van een volheid, niet van een leegte die gevuld moet worden. ― Erich Fromm
 • Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven. ― Socrates
 • Het inzicht van één ogenblik is soms evenveel waard als de ervaring van een heel leven. ― Oliver Wendell Holmes
 • Het is kostbare wijsheid die door ervaring wordt gekocht. ― Roger Ascham
 • Hevig te leven is het ideaal en de kracht van de jeugd, sterk te leven en in het leven te volharden, trots de beproevingen van het leven, is de heldenmoed van de ervaring. ― Eric van der Steen
 • Indien de geschiedenis goed begrepen wordt, geeft zij iets van de ervaring die een tijdgenoot van alle eeuwen en een medeburger van alle volkeren zou verwerven. ― Joseph Roux
 • Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. ― Robert Ascham
 • Liever een gek die me gelukkig maakt dan een ervaring die me triestig stemt. ― William Shakespeare
 • Men brengt een groot deel van zijn leven door met uit te wieden wat men tijdens zijn jeugd in zijn hart heeft laten groeien. Deze bewerking heet ervaring opdoen. ― Honoré de Balzac
 • Mensen overdrijven de waarde van dingen die zij niet hebben, iedereen adoreert waarheid en onbaatzuchtigheid omdat zij er geen ervaring mee hebben. ― Onbekend
 • Spreekwoorden zijn korte uitspraken, gegrond op lange ervaring. ― Miguel de Cervantes Saavedra
 • Succes bestaat erin ervaring met winst te verkopen. ― O.A. Battista
 • We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit vrijwillig gegeven wordt door de onderdrukker, ze moet geëist worden door de onderdrukten. ― Martin Luther King
 • Zoals de nerf het blad van binnenuit schraagt, zo vormen ideeën het geraamte van de ervaring. ― Maurice Merleau-Ponty
 • Zonder ervaring kan niets geweten worden. ― Roger Bacon


1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*