Wijze Zinnen, Spreuken en Teksten over Haat

10 jan 2019

Leuke teksten, zinnen, spreuken en wijze woorden over haat zoals: Als onze haat te krachtig is, zet zij ons beneden hen die wij haten.
 • Afgunst is onverzoenlijker dan haat.
 • Als Christus zegt, vergeeft uw vijanden, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat.
 • Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf. Wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet.
 • Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld.
 • De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat.
 • De afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de dodelijke haat van de dommen tegen de denkende.
 • De haat is een drukkende last, hij doet het hart diep in de borst wegzinken, en ligt als een grafsteen zwaar op alle vreugden.
 • De haat is partijdig, maar de liefde nog meer.
 • De haat van één mens voor een ander is voldoende om allengs de hele wereld aan te tasten.
 • De haat waakt en de vriendschap slaapt in.
 • De haat, die wij jegens een vijand hebben, schaadt minder zijn geluk dat het onze.
 • De jaloezie van vrienden richt mij te gronde, niet de haat van vijanden.
 • De wijze houdt niet van het leven en haat de dood niet.
 • Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.
 • Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid.
 • Geen ogen zien zo scherp als de ogen van de haat.
 • Haat is een politiek programma op zichzelf.
 • Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd, en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht. • Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet.
 • Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen.
 • Haat wordt niet door haat overwonnen, haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
 • Handel door niet te handelen, proef wat zonder smaak is, zie het kleine als groot, het weinige als veel. Stel integriteit tegenover haat.
 • Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat.
 • Ik haat boeken, ze leren ons enkel over dingen te praten waarvan we niets af weten.
 • Ik haat het huishoudelijk werk. Je maakt bedden op en doet de afwas en 3 maanden later kun je opnieuw beginnen.
 • Ik moet zeggen dat ik geld haat, maar het gebrek er aan, haat ik het meest.
 • Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden?
 • Liefde en haat zijn in wezen één, zij houden in de wereld een labiel evenwicht in stand en elk exces in de ene of de andere richting verstoort dat.
 • Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit.
 • Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn, tegenover beide staat onverschilligheid.
 • Men haat gewoonlijk slechts diegenen die men niet kan minachten.
 • Men haat veelal die karaktertrekken in zijn ouders, die men juist geërfd heeft.
 • Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden.
 • Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart.
 • Slechts vrees en blindheid genereert de haat.
 • Trouw nooit met een man die zijn moeder haat want hij zal eindigen met jou te haten.
 • Van vrees tot haat is een korte weg.
 • Voor wie in liefde of in haat leven, houdt de leer zich verborgen.
 • We hebben nog zoveel met onszelf te doen, dat we aan haat tegenover onze zogenaamde vijanden niet eens toe zouden moeten komen.
 • Wie een kind alleen door het donker zendt, haat zichzelf.
 • Waarom is propaganda zo veel meer succesvol wanneer het haat bevordert dan wanneer het probeert om een vriendschappelijk gevoel te bevorderen?Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*