Wijze Zinnen, Spreuken en Teksten over Haat

Bijgewerkt op 11 nov 2022 om 16:25

Leuke teksten, zinnen, spreuken en wijze woorden over haat zoals: Als onze haat te krachtig is, zet zij ons beneden hen die wij haten van Francois de la Rochefoucauld. • Afgunst is onverzoenlijker dan haat. ― Francois de la Rochefoucauld
 • Als Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat. ― Oscar Wilde
 • Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf, wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet. ― Hermann Hesse
 • Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld. ― Confucius
 • De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat. ― C. Buddingh'
 • De afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de dodelijke haat van de dommen tegen de denkenden. ― Jan Greshoff
 • De haat is een drukkende last, hij doet het hart diep in de borst wegzinken, en ligt als een grafsteen zwaar op alle vreugden. ― Johann Wolfgang von Goethe
 • De haat is partijdig, maar de liefde nog meer. ― Johann Wolfgang von Goethe
 • De haat van één mens voor een ander is voldoende om allengs de hele wereld aan te tasten. ― Jean-Paul Sartre
 • De haat waakt en de vriendschap slaapt in. ― Antoine Houdar de la Motte
 • De haat, die wij jegens een vijand hebben, schaadt minder zijn geluk dat het onze. ― Jean Antoine Petit-Senn
 • De jaloezie van vrienden richt mij te gronde, niet de haat van vijanden. ― Friedrich von Schiller
 • De wijze houdt niet van het leven en haat de dood niet. ― Tsjwang-tse
 • Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden, alleen het licht kan dat, haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat. ― Phil Bosmans
 • Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid. ― Nelson Mandela
 • Geen ogen zien zo scherp als de ogen van de haat. ― George Stillman Hillard
 • Haat is een politiek programma op zichzelf. ― Herwig Hensen Herwig Hensen
 • Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd, en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht. ― Onbekend


 • Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet. ― Onbekend
 • Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen, alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen. ― Honoré de Balzac
 • Haat wordt niet door haat overwonnen, haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen. ― Boeddha
 • Handel door niet te handelen, proef wat zonder smaak is, zie het kleine als groot, het weinige als veel. Stel integriteit tegenover haat. ― Lao-Tse
 • Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat. ― Swami Sivananda Sarasvati
 • Ik haat boeken, ze leren ons enkel over dingen te praten waarvan we niets af weten. ― Jean-Jacques Rousseau
 • Ik haat het huishoudelijk werk, je maakt bedden op en doet de afwas en 3 maanden later kun je opnieuw beginnen. ― Wiet van Broeckhoven
 • Ik moet zeggen dat ik geld haat, maar het gebrek er aan, haat ik het meest. ― Katherine Mansfield
 • Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden? ― Erasmus
 • Liefde en haat zijn in wezen één, zij houden in de wereld een labiel evenwicht in stand en elk exces in de ene of de andere richting verstoort dat. ― Marnix Gijsen
 • Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit. ― Georges Guilbert
 • Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn, tegenover beide staat onverschilligheid. ― Jan Greshoff
 • Men haat gewoonlijk slechts diegenen die men niet kan minachten. ― Mme D'Arconville
 • Men haat veelal die karaktertrekken in zijn ouders, die men juist geërfd heeft. ― F. Hellers
 • Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden. ― Augustinus
 • Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart. ― Mahatma Gandhi
 • Slechts vrees en blindheid genereert de haat. ― Frederik van Eeden
 • Trouw nooit met een man die zijn moeder haat want hij zal eindigen met jou te haten. ― James Gordon Bennett Jr
 • Van vrees tot haat is een korte weg. ― Giambattista Casti
 • Voor wie in liefde of in haat leven, houdt de leer zich verborgen. ― Boeddha
 • We hebben nog zoveel met onszelf te doen, dat we aan haat tegenover onze zogenaamde vijanden niet eens toe zouden moeten komen. ― Etty Hillesum
 • Wie een kind alleen door het donker zendt, haat zichzelf. ― Ben Cami
 • Waarom is propaganda zo veel meer succesvol wanneer het haat bevordert dan wanneer het probeert om een vriendschappelijk gevoel te bevorderen? ― Bertrand Russell


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*