Wijze Zinnen, Spreuken en Teksten over Haat

10 jan 2019

Leuke teksten, zinnen, spreuken en wijze woorden over haat zoals: Als onze haat te krachtig is, zet zij ons beneden hen die wij haten.

Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
Top 10 Seksspeeltjes (Sep 2021) • Afgunst is onverzoenlijker dan haat.
 • Als Christus zegt, vergeeft uw vijanden, zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat.
 • Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf. Wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet.
 • Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld.
 • De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat.
 • De afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de dodelijke haat van de dommen tegen de denkende.
 • De haat is een drukkende last, hij doet het hart diep in de borst wegzinken, en ligt als een grafsteen zwaar op alle vreugden.
 • De haat is partijdig, maar de liefde nog meer.
 • De haat van één mens voor een ander is voldoende om allengs de hele wereld aan te tasten.
 • De haat waakt en de vriendschap slaapt in.
 • De haat, die wij jegens een vijand hebben, schaadt minder zijn geluk dat het onze.
 • De jaloezie van vrienden richt mij te gronde, niet de haat van vijanden.
 • De wijze houdt niet van het leven en haat de dood niet.
 • Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.
 • Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid.
 • Geen ogen zien zo scherp als de ogen van de haat.
 • Haat is een politiek programma op zichzelf.
 • Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd, en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht.
Cursus nagelstylist
Zelf een PC samenstellen?
Mooie sexy kousen • Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet.
 • Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen.
 • Haat wordt niet door haat overwonnen, haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
 • Handel door niet te handelen, proef wat zonder smaak is, zie het kleine als groot, het weinige als veel. Stel integriteit tegenover haat.
 • Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat.
 • Ik haat boeken, ze leren ons enkel over dingen te praten waarvan we niets af weten.
 • Ik haat het huishoudelijk werk. Je maakt bedden op en doet de afwas en 3 maanden later kun je opnieuw beginnen.
 • Ik moet zeggen dat ik geld haat, maar het gebrek er aan, haat ik het meest.
 • Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden?
 • Liefde en haat zijn in wezen één, zij houden in de wereld een labiel evenwicht in stand en elk exces in de ene of de andere richting verstoort dat.
 • Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit.
 • Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn, tegenover beide staat onverschilligheid.
 • Men haat gewoonlijk slechts diegenen die men niet kan minachten.
 • Men haat veelal die karaktertrekken in zijn ouders, die men juist geërfd heeft.
 • Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden.
 • Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart.
 • Slechts vrees en blindheid genereert de haat.
 • Trouw nooit met een man die zijn moeder haat want hij zal eindigen met jou te haten.
 • Van vrees tot haat is een korte weg.
 • Voor wie in liefde of in haat leven, houdt de leer zich verborgen.
 • We hebben nog zoveel met onszelf te doen, dat we aan haat tegenover onze zogenaamde vijanden niet eens toe zouden moeten komen.
 • Wie een kind alleen door het donker zendt, haat zichzelf.
 • Waarom is propaganda zo veel meer succesvol wanneer het haat bevordert dan wanneer het probeert om een vriendschappelijk gevoel te bevorderen?
Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
Top 10 Seksspeeltjes (Sep 2021)Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*