80 Leuke Teksten over het Geloof, de Kerk en God

Bijgewerkt op 9 nov 2022 om 18:18

De beste mooie zinnen, spreuken en teksten over het geloof, de kerk en God zoals: God geeft eten aan ieder vogeltje, maar hij gooit het niet in het nest van Josiah Gilbert Holland. • Als God geweten had hoe de wereld er uit zou zien, had Hij hem nooit geschapen. ― Martin Coenen
 • Als God wou dat we moedig zouden zijn, waarom heeft hij ons dan benen gegeven? ― Marvin Kitman
 • Als Gods geduld oneindig is, dan moet het nu ongeveer op zijn. ― Chris Dhaenens
 • Als ik jong was bad ik voor een fiets, maar zo zit God niet in elkaar, dus stal ik een fiets, en bad voor vergiffenis. ― Onbekend
 • Als je Gods licht wilt zien, doof dan je kandelaar. ― Thomas Fuller
 • Als wij met sneeuwballen gooien, sneuvelen de ruiten, als God het doet, sterven de dinosauriërs. ― Guido van Heulendonk
 • Beste vrienden zijn de dingen die God vergeten is aan ons te geven. ― Onbekend
 • Beter niets te aanbidden dan een God die we zelf hebben geschapen. ― Oskar van der Hallen
 • Creëer als een God, beveel als een koning en werk als een slaaf. Constantin Brancusi
 • De kerk heeft met behulp van haar biecht en boetestelsel het middeleeuwse Europa getemd. ― Max Weber
 • De kerk is Gods eigen huis, maar toch staat op de toren een bliksemafleider. ― Wim Kan
 • De meeste mensen kunnen God niet zwaarder beledigen dan tot Hem te bidden. ― Salomon Baer-Oberdorf
 • De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet. ― Inayat Khan
 • De mens een geloof geven betekent zijn kracht vertienvoudigen. ― Gustave le Bon
 • De mens heeft God geschapen, het omgekeerde moet nog bewezen worden. ― Serge Gainsbourg
 • De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van de mensen. ― G.K. Chesterton
 • Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God. ― Onbekend
 • Er zijn steden waar een huwelijk al een succes wordt genoemd als het koppel samen de kerk uitgaat. ― Wiet van Broeckhoven
 • Er zijn tijden, waarin het schijnt, dat God met een hengel vist en de duivel met een net. ― Madame Swetchine
 • Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen. ― Augustinus
 • Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om het er in uit te houden. ― Onbekend
 • God dienen is de ware vrijheid. ― Augustinus
 • God gaf ons ons geheugen, opdat we rozen in december zouden kunnen hebben. ― James Barrie
 • God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons. ― Hans Christian Andersen
 • God hangt de grootste gewichten aan de kleinste draden. ― Francis Bacon


 • God heeft de mens twee gaven geschonken, de hoop en de onwetendheid, de onwetendheid is de beste van de twee. ― Victor Hugo
 • God heeft enkel water geschapen, maar de mens heeft wijn geschapen. ― Victor Hugo
 • God schiep de aarde, maar de duivel doet haar ronddraaien. ― Tristan Bernard
 • God schiep de wereld in zes dagen, sommigen zijn van mening dat hij zich beter niet zo gehaast had. ― Yvan Audouard
 • God schiep eerst de man en daarna de vrouw, dat bewijst dat de eerste invallen vaak de beste zijn. ― Paul Koeck
 • God schiep eerst de man en daarna de vrouw, want jij maakt toch ook eerst een schets voor je aan het echte werk begint? ― Onbekend
 • God staat altijd aan de kant van de beste voetbalcoach. ― Heywood Broun
 • God, wat ben ik gelukkig dat ik zoveel bezit, wat voel ik me ellendig dat ik zoveel te verliezen heb. ― Frans Depeuter
 • Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan. ― C. Buddingh'
 • Het is makkelijk om God te verstaan zolang als je niet probeert te bewijzen dat hij bestaat. ― Joseph Joubert
 • Het is moeilijk mannen naar de kerk te lokken, het kan hen namelijk niet schelen hoe andere mannen gekleed zijn. ― Wiet van Broeckhoven
 • Het is nog niet te laat om te geloven in God. ― Onbekend
 • Het is nooit te laat om nog te geloven in God. ― Onbekend
 • Het leven van ieder mens is een sprookje door Gods vinger geschreven. ― Hans Christian Andersen
 • Het zou wel eens kunnen dat onze rol op deze planeet niet is om God te vereren, maar om hem te creëren. ― Arthur C. Clarke
 • Hoe beter je God leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart. ― Charles L. Allen
 • Hopelijk komen we ooit tot de conclusie dat God helemaal niet wil dat we voor hem ten strijde trekken. ― Tom Hanks
 • Ieder volk denkt dat het door God uitverkoren is. ― Theodor Heuss
 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. ― Phil Bosmans
 • Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. ― Julian Barnes
 • Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is. ― Johan Cruijff
 • Ik geloof om te begrijpen. ― Onbekend
 • Ik kan niet alles, ik ben God niet. ― Onbekend
 • Ik vind het erg dat veel mensen blijkbaar God als boeman nodig hebben om zich tot goedheid te kunnen bekeren. ― Els Helewaut
 • In de kerk doe je er beter aan te gehoorzamen zonder te geloven, dan te geloven zonder te gehoorzamen. ― Edouard Herriot
 • In zijn oneindige goedheid heeft God ons regen geschonken, zodat wij tot in de eeuwigheid weten waarover we moeten praten. ― Chester Anthony
 • Laat je gevoelens denken, mens, en je bent je eigen God. ― Paul Fort
 • Liefde is de stem van God. ― Grace Aguilar
 • Maar wat richtte God in godsnaam uit voor de schepping? ― Samuel Beckett
 • Men kan beter helemaal geen mening over God hebben dan een mening die Hem onwaardig is. ― Francis Bacon
 • Men kan heel weinig doen met geloof, maar zonder geloof helemaal niets. ― Samuel Butler
 • Mis nooit de kans om schoonheid te bewonderen, schoonheid is de handtekening van God. ― Charles Kingsley
 • Omdat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn raken velen verdwaald. ― Frans Hiddema
 • Sommige filmsterren dragen hun zonnebril zelfs in de kerk, zij zijn bang dat God ze zou herkennen en om een handtekening vragen. ― Fred Allen
 • Spijtig dat men door het geloof heen moet om tot God te komen. ― Emil Cioran
 • Te midden van vele gelovigen valt het geloof hem het moeilijkst. ― Elias Canetti
 • Toen God de mens schiep naar zijn evenbeeld en gelijkenis pleegde hij plagiaat van de slechtste soort. ― Bertus Aafjes
 • Vrouwen wijden hun leven aan God als de duivel geen uitstaans meer met hen wenst te hebben. ― Sophie Arnould
 • Vrouwen zijn op hun mooist zoals God ze heeft geschapen, de kleermaker kan dat alleen maar verknoeien. ― Paul Gauguin
 • Wanneer iemand ernstig begint te zoeken naar bewijzen voor zijn geloof, is dat een teken dat het hem begint te begeven. ― John Milton
 • Wat de kerk niet kan tegenhouden, zegent ze. ― Kurt Tucholsky
 • Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God. ― Georges Bernanos
 • We kunnen ons God wel zonder de kerk voorstellen, maar de kerk niet zonder God. ― Thomas Mann
 • Wie aan de armen geeft, leent aan God. ― Victor Hugo
 • Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. ― Cyprianus
 • Zelfs God kan het verleden niet veranderen. ― Agathon
 • Zij die Gods woord in hun oren hebben geknoopt, zijn dikwijls doof voor menselijke geluiden. ― Altan van der Bent
 • Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog, alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens. ― Dries van Agt


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*