80 Leuke Teksten over het Geloof, de Kerk en God

10 jan 2019

De beste mooie zinnen, spreuken en teksten over het geloof, de kerk en God zoals: God geeft eten aan ieder vogeltje, maar hij gooit het niet in het nest.

 • Alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.
 • Als God geweten had hoe de wereld er uit zou zien, had Hij hem nooit geschapen.
 • Als God niet bestaat is alles geoorloofd.
 • Als God wou dat we moedig zouden zijn, waarom heeft hij ons dan benen gegeven?
 • Als Gods geduld oneindig is, dan moet het nu ongeveer op zijn.
 • Als ik jong was bad ik voor een fiets, maar zo zit God niet in elkaar, dus stal ik een fiets, en bad voor vergiffenis.
 • Als je Gods licht wilt zien, doof dan je kandelaar.
 • Als je je verkrampt blijft vasthouden aan de gedachte dat God niet bestaat, geloof je er in feite ook in.
 • Als wij met sneeuwballen gooien, sneuvelen de ruiten, als God het doet, sterven de dinosauriërs.
 • Beste vrienden zijn de dingen die God vergeten is aan ons te geven.
 • Beter niets te aanbidden dan een God die we zelf hebben geschapen.
 • Creëer als een God, beveel als een koning en werk als een slaaf.
 • De kerk heeft met behulp van haar biecht en boetestelsel het middeleeuwse Europa getemd.
 • De kerk is Gods eigen huis, maar toch staat op de toren een bliksemafleider.
 • De meeste mensen kunnen God niet zwaarder beledigen dan tot Hem te bidden.
 • De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet.
 • De mens een geloof geven betekent zijn kracht vertienvoudigen.
 • De mens heeft God geschapen, het omgekeerde moet nog bewezen worden.
 • De mens is óf een God, óf een beest.
 • De mensen vinden het gewoonlijk even afschuwelijk, wanneer ze horen dat er aan het christelijk geloof wordt getwijfeld, als wanneer ze zien dat het in de praktijk wordt gebracht.
 • De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van de mensen.
 • Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God.
 • Er zijn steden waar een huwelijk al een succes wordt genoemd als het koppel samen de kerk uitgaat.
 • Er zijn tijden, waarin het schijnt, dat God met een hengel vist en de duivel met een net.
 • Geloof in God dan gelooft God ook in jouw.
 • Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.
 • Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om het er in uit te houden.
 • God dienen is de ware vrijheid.
 • God gaf ons ons geheugen opdat we rozen in december zouden kunnen hebben.
 • God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons.
 • God hangt de grootste gewichten aan de kleinste draden.
 • God heeft de mens twee gaven geschonken, de hoop en de onwetendheid, de onwetendheid is de beste van de twee.
 • God schiep de aarde, maar de duivel doet haar ronddraaien.
 • God schiep de wereld in zes dagen, sommigen zijn van mening dat hij zich beter niet zo gehaast had.
 • God schiep eerst de man en daarna de vrouw, dat bewijst dat de eerste invallen vaak de beste zijn.
 • God schiep eerst de man en daarna de vrouw, want jij maakt toch ook eerst een schets voor je aan het echte werk begint?
 • God staat altijd aan de kant van de beste voetbalcoach.
 • God, wat ben ik gelukkig dat ik zoveel bezit, wat voel ik me ellendig dat ik zoveel te verliezen heb.
 • Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan.
 • Het is makkelijk om God te verstaan zolang als je niet probeert te bewijzen dat hij bestaat.
 • Het is moeilijk mannen naar de kerk te lokken, het kan hen namelijk niet schelen hoe andere mannen gekleed zijn.
 • Het is nog niet te laat om te geloven in God.
 • Het is nooit te laat om nog te geloven in God.
 • Het leven van ieder mens is een sprookje door Gods vinger geschreven.
 • Het zou wel eens kunnen dat onze rol op deze planeet niet is om God te vereren, maar om hem te creëren.
 • Hoe beter je God leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.
 • Hopelijk komen we ooit tot de conclusie dat God helemaal niet wil dat we voor hem ten strijde trekken.
 • Ieder volk denkt dat het door God uitverkoren is.
 • Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd, blijft het stabiel, dan sterft het, wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.
 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
 • Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel.
 • Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is.
 • Ik geloof om te begrijpen.
 • Ik kan niet alles, ik ben God niet.
 • Ik vind het erg dat veel mensen blijkbaar God als boeman nodig hebben om zich tot goedheid te kunnen bekeren.
 • In de kerk doe je er beter aan te gehoorzamen zonder te geloven dan te geloven zonder te gehoorzamen.
 • In zijn oneindige goedheid heeft God ons regen geschonken zodat wij tot in de eeuwigheid weten waarover we moeten praten.
 • Liefde is de stem van God.
 • Maar wat richtte God in godsnaam uit voor de schepping?
 • Men kan beter helemaal geen mening over God hebben dan een mening die Hem onwaardig is.
 • Men kan heel weinig doen met geloof, maar zonder geloof helemaal niets.
 • Mis nooit de kans om schoonheid te bewonderen, schoonheid is de handtekening van God.
 • Omdat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn raken velen verdwaald.
 • Sommige filmsterren dragen hun zonnebril zelfs in de kerk, zij zijn bang dat God ze zou herkennen en om een handtekening vragen.
 • Spijtig dat men door het geloof heen moet om tot God te komen.
 • Te midden van vele gelovigen valt het geloof hem het moeilijkst.
 • Toen God de mens schiep naar zijn evenbeeld en gelijkenis pleegde hij plagiaat van de slechtste soort.
 • Vrouwen geven zich aan God als de duivel niets meer met hen van doen wil hebben.
 • Vrouwen zijn op hun mooist zoals God ze heeft geschapen, de kleermaker kan dat alleen maar verknoeien.
 • Wanneer iemand ernstig begint te zoeken naar bewijzen voor zijn geloof, is dit een teken dat het hem begint te begeven.
 • Wat de kerk niet kan tegenhouden, zegent ze.
 • Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God.
 • We kunnen ons God wel zonder de kerk voorstellen, maar de kerk niet zonder God.
 • Wie aan de armen geeft, leent aan God.
 • Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben.
 • Zelfs God kan het verleden niet veranderen.
 • Zij die Gods woord in hun oren hebben geknoopt, zijn dikwijls doof voor menselijke geluiden.
 • Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog, alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*