Teksten over je Ziel

Bijgewerkt op 17 nov 2022 om 14:30

Zowel lange zinnen als korte teksten over je ziel zoals: Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dicht van Rutger Kopland. • Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam. ― Nicolas Chamfort
 • Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel. ― Louis Couperus
 • De dans is het instinctmatige gebaar der poëzie en der muziek, alsook de door de in vervoering geraakte ziel tot uiting gebrachte onweerstaanbare drang naar beweging. ― Ludwig Börne
 • De dichter is een seismograaf die bevingen van de ziel registreert. ― Roland Giguère
 • De herinnering is het parfum der ziel. ― George Sand
 • De humor draagt de ziel over afgronden heen en leert ze met haar eigen leed te spelen. ― Anselm Feuerbach
 • De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten. ― Aristoteles
 • De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit. ― Confucius
 • De muziek is de ziel van de meetkunde. ― Paul Claudel
 • De taak van de dichter is niet de ziel van de mens te redden, doch deze de moeite van het redden waard te maken. ― James Elroy Flecker
 • De waarlijk goede mens is evenwichtig en gerust van ziel, niets kan hem in verwarring brengen, de waarlijk moedige mens kent geen vrees. ― Confucius
 • De ziel des mensen groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdient. ― Multatuli
 • Denken, is het spreken van de ziel met zichzelf. ― Plato
 • Denken, is de ziel die met zichzelf praat. ― Socrates
 • Deugd is de gezondheid der ziel, zij geeft geur aan de kleinste blaadjes des levens. ― Joseph Joubert
 • Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel. ― Mary Coyle Chase
 • Er zijn niets dat meer rechtstreeks de ziel raakt, dan schoonheid. ― Joseph Addison
 • Glimlachjes zijn kussen van de ziel. ― Minna Thomas Antrim
 • Het berouw is een poging der natuur om uit onze ziel de kiemen van het bederf te verwijderen. ― Joseph Joubert


 • Het contact van ziel en kunst is een beïnvloeden en vervolmaken van elkaar. ― Wassily Kandinsky
 • Het gelaat weerspiegelt de ziel, de ogen verraden haar. ― Marcus Tullius Cicero
 • Het geweten is de stem van de ziel, de hartstochten zijn de stem van het lichaam. ― Jean-Jacques Rousseau
 • Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen. ― Johann Wolfgang von Goethe
 • Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan, want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. ― Johan Daisne
 • Je bereikt niets als je je er niet met hart en ziel op toelegt en dat betekent lijden. ― Stephen Jay Gould
 • Liefde, het is een tweede leven, het groeit in de ziel, verwarmt elke ader en slaat in elke hartenklop. ― Joseph Addison
 • Mijn geest is vrolijk, maar mijn ziel is triest. ― Andrew Lang
 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel. ― Plato
 • Muziek is de blikopener van je ziel. ― Henry Miller
 • Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel. ― Fjodor Dostojevski
 • Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk. ― Inayat Khan
 • Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert. ― Erasmus
 • Theorie en praktijk zijn één, evenals ziel en lichaam, en evenals ziel en lichaam liggen zij meestal met elkaar overhoop. ― Marie von Ebner-Eschenbach
 • Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel. ― Hermann Hesse
 • Vrees begeleidt het leven gedurig, alleen de ziel kan haar opheffen, de hartstocht kan haar slechts verdoven. ― Dirk Coster
 • Vriendschap is één ziel in twee lichamen. ― Aristoteles
 • Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt. ― René Descartes
 • Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel. ― Joseph Addison
 • Wie de wereld kan bezien als een dichter is altijd een koning in zijn ziel. ― Edward Bulwer-Lytton
 • Wij kennen mensen pas een ziel toe als ze geen lichaam meer hebben. ― Malcolm de Chazal
 • Wroeging is de straf van het misdrijf, berouw is er de verzoening van, het eerste is van een geplaagd geweten, het tweede van een ziel, die zich gebeterd heeft. ― Joseph Joubert
 • Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren. ― Marcus Aurelius


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*