Teksten over je Ziel

6 feb 2019

Zowel lange zinnen als korte teksten over je ziel zoals: Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dicht.
 • Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam.
 • Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel.
 • De dans is het instinctmatige gebaar der poëzie en der muziek, alsook de door de in vervoering geraakte ziel tot uiting gebrachte onweerstaanbare drang naar beweging.
 • De dichter is een seismograaf die bevingen van de ziel registreert.
 • De herinnering is het parfum der ziel.
 • De humor draagt de ziel over afgronden heen en leert ze met haar eigen leed te spelen.
 • De muziek dient tot verstrooiing tot opvoeding tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten.
 • De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit.
 • De muziek is de ziel van de meetkunde.
 • De taak van de dichter is niet de ziel van de mens te redden, doch deze de moeite van het redden waard te maken.
 • De waarlijk goede mens is evenwichtig en gerust van ziel. Niets kan hem in verwarring brengen. De waarlijk moedige mens kent geen vrees.
 • De ziel des mensen groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdiende.
 • Denken, is het spreken van de ziel met zichzelf.
 • Denken, is de ziel die met zichzelf praat.
 • Deugd is de gezondheid der ziel, zij geeft geur aan de kleinste blaadjes des levens.
 • Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.
 • Er zijn niets dat meer rechtstreeks de ziel raakt, dan schoonheid.
 • Glimlachjes zijn kussen van de ziel.
 • Het berouw is een poging der natuur om uit onze ziel de kiemen van het bederf te verwijderen. • Het contact van ziel en kunst is een beïnvloeden en vervolmaken van elkaar.
 • Het gelaat weerspiegelt de ziel, de ogen verraden haar.
 • Het geweten is de stem van de ziel, de hartstochten zijn de stem van het lichaam.
 • Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.
 • Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.
 • Je bereikt niets als je je er niet met hart en ziel op toelegt en dat betekent lijden.
 • Liefde, het is een tweede leven, het groeit in de ziel, verwarmt elke ader en slaat in elke hartenklop.
 • Mijn geest is vrolijk, maar mijn ziel is triest.
 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
 • Muziek is de blikopener van je ziel.
 • Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel.
 • Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk.
 • Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert.
 • Theorie en praktijk zijn één, evenals ziel en lichaam, en evenals ziel en lichaam liggen zij meestal met elkaar overhoop.
 • Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel.
 • Vrees begeleidt het leven gedurig. Alleen de ziel kan haar opheffen. De hartstocht kan haar slechts verdoven.
 • Vriendschap is één ziel in twee lichamen.
 • Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.
 • Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel.
 • Wie de wereld kan bezien als een dichter is altijd een koning in zijn ziel.
 • Wij kennen mensen pas een ziel toe als ze geen lichaam meer hebben.
 • Wroeging is de straf van het misdrijf, berouw is er de verzoening van. Het eerste is van een geplaagd geweten, liet tweede van een ziel, die zich gebeterd heeft.
 • Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren.Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*