Jeugd

Bijgewerkt op 4 feb 2019 om 15:23

Krachtige korte teksten, spreuken en zinnen over de jeugd zoals: De jeugd eindigt daar waar men relaties gaat maken in plaats van vrienden. • Aan de jeugd de toekomst, sterkte allebei.
 • Als de toekomst aan de jeugd is, waarom geven mijn kinderen dan geld uit alsof er geen morgen bestaat?
 • Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom.
 • De aftakeling op hogere leeftijd is meer te wijten aan de verkeerdheden der jeugd dan aan de ouderdom.
 • De jeugd is de wervelwind van het leven.
 • De jeugd kan zich niet aanpassen aan het leven, de ouderdom niet aan dood.
 • De jeugd kent geen tijd, de ouderdom kent niets anders.
 • De jeugd moet de ouderdom eren, want die leeftijd is de moeilijkste opgave van het leven.
 • De jeugd veroordeelt, de volwassenheid vergeeft.
 • De jeugd weet wat ze niet wil alvorens te weten wat ze wil.
 • De jeugd weet wat ze wil, maar niet hoe.
 • De jeugd wordt verspild aan de jongeren.
 • De mooiste jeugd is een jeugdige geest als je niet meer jong bent.
 • De ouderdom ziet het verleden, gelijk de jeugd de toekomst.
 • De staat die niet in zijn jeugd investeert, verbeurt zijn toekomst.
 • Een oude man behoudt uit zijn jeugd alleen nog zijn principes.
 • Een spiegel toont een vrouw haar jeugd en een man zijn ouderdom.
 • Een ware leraar der jeugd leert meer en leert grotere dingen van zijn leerlingen, dan hij hen zelf leren kan.
 • Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
 • Er komt een dag dat de jeugd geen feit meer is maar een beslissing.
 • Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd.
 • Het geluk van de jeugd, niets te zijn en alles te kunnen worden.


 • Het is beter zijn jeugd te verknallen dan helemaal niets te doen.
 • Het spoor van de glimlach verlengt je jeugd.
 • Het ware geheim van de eeuwige jeugd is liegen over je leeftijd.
 • Ik discussieer gaarne met de jeugd. Ze herinnert mij eraan dat ik het vroeger ook niet wist.
 • In de jeugd vindt men tranen zonder verdriet, in de ouderdom verdriet zonder tranen.
 • In onze jeugd zijn alle boeken toekomstvoorspellingen.
 • Je kan niet terugkeren naar het dorp van je jeugd, want zelfs al bestaat het dorp nog, het kind is weg.
 • Jeugd is eeuwigheid, ouderdom telt de dagen.
 • Jeugd voelt verder dan ervaring ziet.
 • Jeugdzonden maken het ouder worden vaak moeilijk.
 • Jong wezen in zijn jeugd is iets dat ieder kan, jong zijn in de ouderdom, dat toont de wijze man.
 • Men moet de jeugd lachende onderwijzen.
 • Om je jeugd terug te krijgen, hoef je alleen maar je dwaasheden te herhalen.
 • Onze jeugd en de zee, we denken dat ze oneindig zijn, omdat we de andere oever niet zien.
 • Ook door de volwassenheid heen stroomt de rivier van mijn jeugd.
 • Op een mooie avond heet de toekomst verleden tijd. Dan draait men zich om en kijkt men terug op zijn jeugd.
 • Ouder worden is zijn jeugd bijstellen in de loop der jaren.
 • Ouderdom beschut niet tegen dwaasheid, jeugd niet tegen voorbarige wijsheid
 • Ouderdom is alleen maar tweede jeugd.
 • Tot in in zijn hoogste ouderdom neem men afscheid van zijn jeugd.
 • Tweede jeugd is een toupetje wilde haren.
 • Volwassenen verklaren de oorlog. Maar de jeugd moet vechten en sterven.
 • Wanneer je je jeugd aflegt, moet je het kind zijn niet verliezen.
 • Wat is het leven toch kort. Je krijgt amper de tijd je jeugd te boven te komen.
 • Wat men in zijn jeugd wenst, heeft men in zijn ouderdom volop.
 • Wat men verliest aan jeugd, wint men dubbel terug aan herinneringen.
 • Wie zijn jeugd verloochend, heeft moeite met volwassen worden.


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*