Teksten over Ongeluk en Ongelukkig

6 feb 2019

Leuke spreuken en mooie zinnen over ongeluk en ongelukkig zoals: Wat de mens ongelukkig maakt zijn zijn onbevredigde verlangens. • Als je het ongeluk hebt intelligenter te zijn dan je superieuren, moet je doen alsof je dommer bent.
 • Als je zelf gelukkig bent, heb je ook de ruimte om je te ontfermen over het ongeluk van anderen.
 • Als rijkdom en eer je hoogmoedig maken, is dat vragen om ongeluk, je terugtrekken als je iets hebt voltooid, dat is de Weg.
 • De afwezigheid van ongeluk is al bijna geluk.
 • De eerste voorwaarde voor geluk is niet ongelukkig zijn.
 • De ene draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last.
 • De helft van de vrouwen is ongelukkig omdat zij niet bezit wat de andere helft ongelukkig maakt.
 • De onzekerheid van het geluk is wreder dan de zekerheid van het ongeluk.
 • Een mens heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn, en om ongelukkig te zijn nog veel minder.
 • Een ongeluk zit in een klein hoekje, zit geluk dan in de rest?
 • Er zijn veel belangrijker dingen dan geld, het ongeluk wil dat je veel geld nodig hebt om die dingen te bemachtigen.
 • Geld heeft nog nooit iemand verhinderd om gelukkig of ongelukkig te zijn.
 • Geluk heeft bijna geen ander nut dan het ongeluk mogelijk te maken.
 • Geluk is zo licht als een veertje, maar niemand kan het dragen, ongeluk is zo zwaar als de aarde, maar iedereen moet het dragen.
 • Geluk komt van aandacht voor kleine dingen, ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.
 • Geluk wat is de afwezigheid van ongeluk.
 • Gelukkig zijn is geen goed teken, het wil zeggen dat het ongeluk de bus heeft gemist en nu met de volgende komt.
 • Genoeg hebben is geluk, meer dan genoeg hebben brengt ongeluk, dat geldt voor alle dingen, vooral echter voor geld.


 • Het aardigste van je gelukkig voelen is dat je denkt dat je je nooit meer ongelukkig zult voelen.
 • Het ergste van ongeluk is niet zozeer dat je ongelukkig bent, maar dat je geen greintje zorgeloosheid meer bezit.
 • Het geluk komt slechts van één kant, het ongeluk van alle kanten.
 • Het ongeluk is vaak slechts de weg die het geluk inslaat om ons te bereiken.
 • Het ongeluk van de gelijkheid is, dat wij slechts gelijkheid willen met hen die boven ons staan.
 • Het toppunt van ongeluk is als ook je val gebroken wordt.
 • In de liefde is ongelukkig zijn de slechtste manier om gelukkig te zijn.
 • In zijn ongeluk ziet men de waarheid scherper.
 • Je kan beter ongelukkig zijn met een vrouw, dan zonder.
 • Je kunt beter ongelukkig zijn in de liefde dan voor acht kinderen schoenen moeten kopen.
 • Men is nooit zo gelukkig of ongelukkig als men zich verbeeldt.
 • Men troost zich dikwijls over zijn ongeluk door een zeker genoegen dat men erin vindt de ongelukkige uit te hangen.
 • Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk, het is hun ongeluk.
 • Mensen die je ten alle prijzen en gelukkig willen maken zijn erger dan degenen die zich van jouw ongeluk niks aantrekken.
 • Mijn ongeluk mag zijn wat het wil, maar mijn geluk moet zijn zoals ik het wil.
 • Ongeluk valt beter te beheren dan geluk.
 • Ons eigen geluk schijnt ons altijd kleiner dan het geluk van anderen, en ons eigen ongeluk groter dan het ongeluk van anderen.
 • Probeer gelukkig te worden met datgene wat je nu ongelukkig maakt.
 • Probeer gewoon maar gelukkig te zijn, ongeluk begint met de drang om gelukkig te zijn.
 • Vaak put men de meeste troost uit het ongeluk van anderen.
 • Wees niet bijgelovig dat brengt ongeluk.
 • Wie het geluk van anderen voor ogen had maakte zichzelf alleen maar ongelukkig.
 • Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk bezit.
 • Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk.


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*