Teksten over Opvoeding

6 feb 2019

Leuke zinnen en teksten over opvoeding zoals: De opvoeding heeft bittere wortels, maar haar vruchten zijn zoet. • Creatieve geesten staan erom bekend dat ze een slechte opvoeding altijd te boven komen.
 • Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.
 • De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.
 • De geschiedenis is het beste bewijs van de verkeerde opvoeding van de mensheid.
 • De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
 • De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft.
 • De muziek dient tot verstrooiing tot opvoeding tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten.
 • De opvoeding is een sociaal proces, de school zou een sociale instelling moeten zijn.
 • De opvoeding maakt van ons wat we zijn.
 • Een bloem is onkruid met een betere opvoeding.
 • Een van de dingen die mensen niet geleerd wordt is op te komen voor hun eigen spontane gevoelens indien die tegen hun opvoeding indruisen.
 • Eerlijkheid spruit voort uit opvoeding, oefening en angst om betrapt te worden.
 • Goede opvoeding is in staat zijn niet te laten blijken hoe goed we onszelf vinden en hoe miezerig anderen.
 • Het hoogste resultaat van de opvoeding is verdraagzaamheid.
 • Het geheim van een goede opvoeding, weten wanneer je een kind moet helpen, en waar.
 • Het opvoeden van kinderen is een beroep waarin we moeten leren hoe we tijd moeten verkwisten teneinde tijd te sparen.
 • Het voordeel van een klassieke opvoeding is dat het je in staat stelt de weelde te verachten die je erdoor niet hebt verkregen.
 • Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is.
 • Hoe komt het dat kinderen zo intelligent zijn en de meerderheid van de volwassen zo dom? dat hebben we aan de opvoeding te danken.


 • Hoofddoel van de opvoeding moet zijn het overbodig maken van de opvoeder.
 • Iedereen ontvangt twee opvoedingen, een die hij van anderen krijgt en een belangrijkere, die hij zichzelf geeft.
 • Ik had een slechte opvoeding, ik zat in een school voor emotioneel gestoorde leraars.
 • Je opvoeding is niet voltooid als je niet geleerd hebt te leven met een onoplosbaar probleem.
 • Kinderen opvoeden begint met toegeven en eindigt met opgeven.
 • Men is in het algemeen zorgzamer in de opvoeding van zijn paarden en honden dan van zijn kinderen.
 • Mijn vader stond erop dat ik wat betreft mijn opvoeding alle mogelijke kansen kreeg die hij zelf nooit gehad had. Hij stuurde me dus naar een meisjesschool.
 • Op het ogenblik dat je je geduld verliest, houdt de pedagogie op en begint de opvoeding.
 • Opvoeden is een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen.
 • Opvoeding en democratie zijn broertje en zusje, omdat de vrijheid een mogelijkheid is die in het samenleven met anderen geleerd moet worden.
 • Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
 • Opvoeding is georganiseerde verdediging van de wereld der volwassenen tegen de jeugd.
 • Opvoeding is het programmeren van de hersenen in een vroeg stadium als zij nog kneedbaar zijn.
 • Opvoeding is wat je krijgt door de kleine lettertjes te lezen.
 • Opvoeding is wat overblijft als we alles vergeten hebben wat we hebben geleerd.
 • Opvoeding maakt van ons wat we zijn.
 • Opvoeding, de meest gebruikelijke manier om kinderen te verknoeien.
 • Temperament en opvoeding maken het hele verschil uit, dat de geslachten onderling vertonen.
 • Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven.
 • Veranderen van de wereld begint niet bij de opvoeding van de jeugd maar bij die van hun moeders.
 • Verkeersopvoeding, proberen de kinderen verstandig te maken zodat de volwassenen zich als idioten kunnen blijven gedragen.
 • Voor ik trouwde had ik zes theorieën over het opvoeden van kinderen, nu heb ik zes kinderen, en geen theorieën.
 • Waarom zou de maatschappij zich enkel verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van kinderen maar niet voor de opvoeding van volwassenen van alle leeftijden?


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*