Mooie Korte Teksten en Zinnen over Ouders

Bijgewerkt op 20 jan 2023 om 13:46

Korte zinnen en teksten over ouders met humor en wijsheid zoals: Ouders doen alsof ze alles beter weten, kinderen doen alsof ze dat geloven van Hal Clement. • Als de ouders eraan denken, dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, zullen zij de hartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen. ― Euripides
 • Als kind kun je moeilijk de verwachtingen van je ouders waarmaken. Vooral als ze tweelingen verwachten. ― Woody Allen
 • Als u wilt dat uw kinderen met beide benen op de grond blijven staan, moet u verantwoordelijkheden op hun schouders laden. ― Abigail van Buren
 • De adolescentie is de periode in het leven van een kind dat de ouders moeilijk beginnen te doen. ― Harvey Kurtzmann
 • De eerste helft van ons leven wordt bedorven door onze ouders, en de tweede helft door onze kinderen. ― Clarence Darrow
 • De goede oude tijd is de tijd toen onze voorouders het zo slecht hadden. ― C. Buddingh'
 • De onopgeloste disharmonieën in karakter en gezindheid der ouders zetten zich voort in het kind en vormen diens lijdensgeschiedenis. ― Friedrich Nietzsche
 • Debiel of wonderkind, door simpelweg op te groeien terroriseert iedere koter zijn ouders. ― Tom Lanoye
 • Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid. ― Confucius
 • Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. ― Godfried Bomans
 • Er worden veel meer ouders in de steek gelaten dan kinderen. ― Françoise Dorin
 • Er zijn boeken, die in ons leven de rol spelen van ouders en geliefden en hartstochtelijke ervaringen. ― Ralph Waldo Emerson
 • Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen. ― Jean de Boisson
 • Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden. ― Myriam Thijs
 • Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders. ― Dirk Coster
 • Ik ben een ongewenst kind, mijn ouders hebben mijn geboorte betaald met hun ongevallenpremie. ― Wiet van Broeckhoven
 • Ik ben voor abortus, alleen denk ik wel eens hoeveel vrienden ik niet zou hebben als hun ouders ertoe waren overgegaan. Ik zou ze missen. ― Simon Carmiggelt


 • Ik weet niet, wie de beste opvoeders van de jeugd zijn, maar ouders zijn in ieder geval de slechtste. ― William Morris
 • Kinderen beginnen met van hun ouders te houden, als ze ouder worden beoordelen zij hen, soms vergeven ze hen. ― Oscar Wilde
 • Kinderen en onderdanen hebben het veel minder vaak bij het verkeerde eind dan ouders en koningen. ― Lord Chesterfield
 • Men haat veelal die karaktertrekken in zijn ouders, die men juist geërfd heeft. ― F. Hellers
 • Mijn broer is homo, maar mijn ouders vinden dat niet erg zolang hij maar met een dokter trouwt. ― Elayne Boosler
 • Niets is erger dan ouders die op je rekenen. ― Remco Campert
 • Ouderliefde kennen we pas als we zelf ouders worden. ― Henry Ward Beecher
 • Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen. ― Antoine de Saint-Exupéry
 • Ouders moeten naar hun kinderen luisteren, dan weten ze waarom ze niet gerespecteerd worden. ― Woody Allen
 • Ouders vergeven hun kinderen die gebreken het moeilijkst, die ze hun zelf hebben bijgebracht. ― Marie von Ebner-Eschenbach
 • Puberteit, de leeftijd waarin de kinderen hun ouders beginnen op te voeden. ― Richard Armour
 • Sparen is prachtig, vooral als je ouders het voor je hebben gedaan. ― Winston Churchill
 • Succes in het leven betekent, niet worden als je ouders. ― Lois Bowie
 • Tegen de tijd dat je ontdekt dat ouders ook maar gewone mensen zijn, moet je dat voor je eigen kinderen verbergen. ― Toon Verhoeven
 • Traditie is het systeem dat kinderen wil belemmeren hun ouders te overtreffen. ― Ephraim Kishon
 • Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven. ― C. J. Wijnaendts Francken
 • Waar kunnen wij mensen vinden, die grotere weldaden van anderen hebben genoten, dan kinderen van hun ouders? ― Socrates
 • Wanneer je ouders geen kinderen hebben, is de kans groot dat jij er ook geen zal hebben. ― Clarence Day
 • Wanneer ouders alles al hebben opgebouwd, blijft er voor hun kinderen niet veel anders over dan de boel weer af te breken. ― Gino Cervi
 • Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen, de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitsterven. ― Oscar Wilde
 • Welk kind heeft geen reden om over zijn ouders te huilen? ― Friedrich Nietzsche
 • Wij zijn de mensen waarvoor onze ouders ons destijds gewaarschuwd hebben. ― Robert Anthony
 • Zij die argumenten zoeken om respect te hebben voor hun ouders, hebben geen argumenten nodig, maar straf. ― Aristoteles


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*