Mooie Korte Teksten en Zinnen over Ouders

6 feb 2019

Korte zinnen en teksten over ouders met humor en wijsheid zoals: Ouders doen alsof ze alles beter weten, kinderen doen alsof ze dat geloven.
 • Als de ouders eraan denken, dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, zullen zij de hartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen.
 • Als kind kun je moeilijk de verwachtingen van je ouders waarmaken, vooral als ze tweelingen verwachten.
 • Als u wilt dat uw kinderen met beide benen op de grond blijven staan, moet u verantwoordelijkheden op hun schouders laden.
 • De adolescentie is de periode in het leven van een kind dat de ouders moeilijk beginnen te doen.
 • De eerste helft van ons leven wordt bedorven door onze ouders en de tweede helft door onze kinderen.
 • De goede oude tijd is de tijd toen onze voorouders het zo slecht hadden.
 • De onopgeloste disharmonie in karakter en gezindheid der ouders zetten zich voort in het kind en vormen diens lijdensgeschiedenis.
 • Debiel of wonderkind, door simpelweg op te groeien terroriseert iedere koter zijn ouders.
 • Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid.
 • Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt.
 • Er worden veel meer ouders in de steek gelaten dan kinderen.
 • Er zijn boeken, die in ons leven de rol spelen van ouders en geliefden en hartstochtelijke ervaringen.
 • Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen.
 • Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden.
 • Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders.
 • Ik ben een ongewenst kind, mijn ouders hebben mijn geboorte betaald met hun ongevallenpremie.
 • Ik ben voor abortus, alleen denk ik wel eens hoeveel vrienden ik niet zou hebben als hun ouders ertoe waren overgegaan. Ik zou ze missen. • Ik weet niet, wie de beste opvoeders van de jeugd zijn, maar ouders zijn in ieder geval de slechtste.
 • Kinderen beginnen met van hun ouders te houden, als ze ouder worden beoordelen zij hen; soms vergeven ze hen.
 • Kinderen en onderdanen hebben het veel minder vaak bij het verkeerde eind dan ouders en koningen.
 • Men haat veelal die karaktertrekken in zijn ouders, die men juist geërfd heeft.
 • Mijn broer is homo, maar mijn ouders vinden dat niet erg zolang hij maar met een dokter trouwt.
 • Niets is erger dan ouders die op je rekenen.
 • Ouderliefde kennen we pas als we zelf ouders worden.
 • Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen.
 • Ouders moeten naar hun kinderen luisteren, dan weten ze waarom ze niet gerespecteerd worden.
 • Ouders vergeven hun kinderen die gebreken het moeilijkst, die ze hun zelf hebben bijgebracht.
 • Puberteit, de leeftijd waarin de kinderen hun ouders beginnen op te voeden.
 • Sparen is prachtig, vooral als je ouders het voor je hebben gedaan.
 • Succes in het leven betekent, niet worden als je ouders.
 • Tegen de tijd dat je ontdekt dat ouders ook maar gewone mensen zijn, moet je dat voor je eigen kinderen verbergen.
 • Traditie is het systeem dat kinderen wil belemmeren hun ouders te overtreffen.
 • Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven.
 • Waar kunnen wij mensen vinden, die grotere weldaden van anderen hebben genoten, dan kinderen van hun ouders?
 • Wanneer je ouders geen kinderen hebben, is de kans groot dat jij er ook geen zal hebben.
 • Wanneer ouders alles al hebben opgebouwd, blijft er voor hun kinderen niet veel anders over dan de boel weer af te breken.
 • Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitsterven.
 • Welk kind heeft geen reden om over zijn ouders te huilen?
 • Wij zijn de mensen waarvoor onze ouders ons destijds gewaarschuwd hebben.
 • Zij die argumenten zoeken om respect te hebben voor hun ouders, hebben geen argumenten nodig, maar straf.Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*