90 Mooie Teksten over Politiek, Regering en Wet

10 jan 2019

Zinnen, spreuken en teksten over de politiek, regering en wetten zoals: Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert.

Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
11.656 spreuken op tegeltjes


 • 99,9 procent van alle verkeerde beslissingen worden genomen in de ochtend. Laten we samen de wereld redden en weer gaan slapen.
 • Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde.
 • Ach, wat is het toch vervelend, dat de wet niet toestaat van echtgenoot te wisselen, zoals men van hemd verwisselt.
 • Al de dingen die ik werkelijk graag doe zijn of immoreel, of bij de wet verboden, of slecht voor mijn figuur.
 • Alle politiek is gebaseerd op de onverschilligheid van de meerderheid.
 • Alles wat ik van politici vraag, is dat ze zich ertoe beperken de wereld te veranderen en niet ook de waarheid.
 • Als de regering ontevreden is over het volk, waarom kiest ze dan geen nieuw volk.
 • Als de wet tegen je is, discussieer dan over de feiten, als de feiten tegen je zijn discussieer dan over de wetten, als alles tegen je is scheldt dan de advocaat van de tegenpartij uit.
 • Als je alle wetten zou moeten bestuderen, zou je geen tijd meer hebben ze te schenden.
 • Als je het beheer over de Sahara aan de federale regering geeft, zal er binnen vijf jaar een tekort aan zand ontstaan.
 • Als verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze allang verboden.
 • Ambtenaren zijn net sneltreinen, ze vliegen als er niks is, en stoppen zodra er mensen uitstappen.
 • Beloftevolle jonge mensen moeten in de politiek gaan, zodat ze de rest van hun leven kunnen blijven beloven.
 • Beoordeel wat gezegd is en niet door wie het gezegd is.
 • Bij wapengeweld zwijgen de wetten.
 • De kiezers denken dat de politiek de geschiedenis maakt, in plaats van omgekeerd.
 • De meeste politici kunnen hun beloften niet eens onthouden.
 • De mens is van nature een politiek dier.
 • De minister durft niets te doen voor zijn vrienden uit vrees voor zijn vijanden.
 • De oppositie bepaalt welke kant de politiek niet opgaat.
 • De spelregels in de politiek en aan de goktafel verschillen niet zoveel van elkaar.
 • De volkeren veranderen van regering, maar zij veranderen niet van karakter.
 • De voornaamste reden waarom zoveel politici hun beloften niet houden is dat zij ze nog nodig hebben voor de volgende verkiezingscampagne.
 • De wetten van het geweten, waarvan wij beweren dat ze uit de natuur voortkomen, komen voort uit de gewoonte.
 • De wet is het laatste resultaat van menselijke wijsheid handelend volgens menselijke ervaring ten bate van de gemeenschap.
 • De wil om de mensheid te redden is vrijwel altijd een voorwendsel voor de wil over anderen te regeren.
 • Democratie is de dictatuur van de meerderheid.
 • Dezelfde boerenslimheid die op de veemarkt binnen vijf minuten ontmaskerd wordt, viert op het maatschappelijke vlak en in de politiek jarenlange triomfen.
 • Een minuut geduld kan 10 jaar vrede betekenen.
 • Doe niet alsof je van niets weet, daar hebben we politici voor.
 • Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
 • Een regering die Peter berooft om Paul te betalen, kan altijd rekenen op de steun van Paul.
 • Een regering moet zo goed zijn als een volk zou willen zijn.
 • Een wet bestaat uit het voorschrijven van het goede en het afwijzen van het kwade.
 • Eens je de eindjes aan elkaar kunt knopen, verlegt onze regering ze.
 • Elk fatsoenlijk mens schaamt zich altijd voor de regering, waaronder hij leven moet.
 • Er is geen kunst die een regering sneller van een andere leert dan geld kloppen uit de zakken van het volk.
 • Er zijn veel mensen aan de politiek gestorven, doch slechts weinig politici.
 • Geen mens is goed genoeg om een ander mens zonder diens toestemming te regeren.
Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
11.656 spreuken op tegeltjes


 • Geen nieuwe kernwapens in Europa, laten ze de oude eerst maar opmaken.
 • Geen politiek is beter dan de doelstellingen die ze zich stelt.
 • Gij zult niet stelen, de overheid duld geen concurrentie.
 • Goed kunnen praten lijkt in de politiek belangrijker dan goed luisteren.
 • Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.
 • Groen betekent onervaren en links staat voor onhandig, waar staat groen links dan voor?
 • Het eerste principe van de politiek is, alles wat jij doet is verkeerd en zal verkeerd blijven totdat ik het doe.
 • Het is net als in het verkeer, rechts heeft voorrang.
 • Het is moeilijk een land te regeren dat 246 soorten kaas heeft.
 • Het leven is een voornaam en indrukwekkend spel tussen burger en regering.
 • Het verschil tussen de regering en de maffia is dat de maffia georganiseerd is.
 • Het verschil tussen een trolleybus en een politicus, een trolleybus stopt als hij de draad kwijt is.
 • Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven.
 • Ieder fatsoenlijk mens schaamt zich voor de regering waaronder hij leeft.
 • Ik hou van groen, dan kun je tenminste doorrijden.
 • In de politiek is het de kunst om mensen te bedienen door hen te doen geloven dat men hen dient.
 • Is dit beleid of is hier over nagedacht?
 • Macht hebben en geen vrienden dat is regeren.
 • Niemand heeft er een vermoeden van, hoeveel van zijn eerlijkheid hij aan de wetten te danken heeft.
 • Ontwapeningsconferenties, niemand heeft er vrede mee.
 • Oorlog is niets anders dan een voortzetting van het politiek verkeer met andere middelen.
 • Oppositie voeren is de kunst om de tak waarop de regering zit zo in te zagen dat men er zelf op kan gaan zitten.
 • Politiek is de kunst van het mogelijke.
 • Politiek is één groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik.
 • Politiek is geen wetenschap, zoals veel heren professoren zich verbeelden, maar een kunst.
 • Politiek is oorlog zonder bloedvergieten.
 • Politiek is verhinderen dat mensen zich gaan bemoeien met zaken die hen aanbelangen.
 • Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn.
 • Politici zijn overal hetzelfde, ze beloven bruggen te bouwen, zelfs waar geen rivier is.
 • Stem PVV want 3x rechts is ook links.
 • Regeren is iets anders dan administreren.
 • Totaal vrij zijn en tegelijkertijd volstrekt overheerst worden door de wet is de eeuwige paradox in een mensenleven, die we ons elk moment bewust zijn.
 • Van de politiek was het een gemakkelijke stap naar stilte.
 • Vind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de politiek de mensen niet meer serieus neemt.
 • Voer geen oorlog, voer de eendjes.
 • Vooruitgang in de politiek is vaak hetzelfde gevoel als in een stilstaande trein, wanneer ernaast een andere rijdt.
 • Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.
 • Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.
 • Wetten maken is gemakkelijker dan regeren.
 • Wetten zijn alleen van nut in de gemakkelijke gevallen, in de moeilijke gevallen geldt alleen de wet van van de sterkste.
 • Wetten zijn als spinnenwebben die misschien kleine vliegen kunnen vangen, maar waar wespen en horzels doorheen breken.
 • Wie de wet niet kent berooft zich van het genoegen haar te overtreden.
 • Wie niet rookt, drinkt of autorijdt is een belastingontduiker.
 • Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde.
 • Zij die een scheiding willen maken tussen politiek en moraal, zullen nimmer een van beide begrijpen.
 • Zowel het geloof als de wet houdt de moraal hoog. Alleen geeft het geloof de bovengrens van ons zedelijk leven aan, en de wet de ondergrens.
Cadeaus voor hem
Cadeaus voor haar
11.656 spreuken op tegeltjes


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*