Leuke Teksten over Rijk en Rijkdom

9 jan 2019

Mooie teksten, spreuken en zinnen over rijk en rijkdom zoals: Wie rijk is leest de beursberichten, wie arm is de kruiswoordraadsels. • Alleen geld kan je doen vergeten dat je niet rijk bent.
 • Als alleen de rijke mensen kinderen konden krijgen zouden er minder armen zijn.
 • Als je nog in staat bent je geld te tellen, dan ben je niet rijk.
 • De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft.
 • De rijke geeft het uit, de arme geeft het op.
 • De rijke is stinkend rijk, de arme stinkt uit zichzelf.
 • De rouwtranen van rijke erfgenamen smaken minder zout.
 • De Staat staat garant voor eigendom. Aan de rijken verzekert zij rijkdom, aan de armen armoede.
 • Die nooit gebrek heeft geleden, is zonder vreugde rijk.
 • Doe alsof je rijk bent, je zult minder schuldig lijken.
 • Door de rijken arm te maken, maak je de armen nog niet rijk.
 • Een arm, weldadig mens kan zich soms rijk gevoelen, een gierige rijkaard nooit.
 • Een man die rijk is en er niet van geniet, is als een ezel die goud draagt en distels eet.
 • Een rijk man is vaak niet meer dan een arme donder met heel veel geld.
 • Er is een reusachtig verschil tussen veel geld verdienen en rijk zijn.
 • Geen erfenis is zo rijk als eerlijkheid.
 • Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt.
 • Geld maakt alleen rijke mensen ongelukkig.
 • Het enige wat me bij rijke mensen bevalt is hun geld.
 • Het geeft meer voldoening om rijkelijk te leven dan om rijk te sterven.
 • Het grapje van een rijk man is altijd geestig.
 • Het zijn niet de bezittingen, die een mens rijk maken, maar het goede gebruik ervan.


 • Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt, tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meer.
 • Je moet de rijke niet uithangen als je geen centen hebt.
 • Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven.
 • Liever arm en vrij, dan rijk en aan banden.
 • Meer dan één arme echtgenoot was eens een rijke vrijgezel.
 • Men leent slechts aan rijken. En men heeft gelijk, de armen betalen zelden terug.
 • Men wordt rijk door zichzelf te geven.
 • Mijn vader was van huis uit stinkend rijk, ik daarentegen heb er keihard voor moeten erven.
 • Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen.
 • Niemand is zo rijk dat hij soms niet iets schuldig moet blijven.
 • Rijk is hij, die zoveel bezit, dat hij niets meer wenst.
 • Rijk wordt een mens niet door wat hij verdient, maar door wat hij niet uitgeeft.
 • Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert.
 • Rijkdom is heimwee naar verloren liefdes.
 • Rijkdom, één dollar meer hebben dan men kan uitgeven.
 • Veracht uw arme familieleden niet, ze kunnen vandaag of morgen plotseling rijk worden.
 • Vrienden zijn de thermometers waarop wij de temperatuur van onze rijkdom kunnen aflezen.
 • Waar de begeerte verdwijnt, is ook de arme rijk, en waar ze heerst, is ook de vorst een slaaf.
 • Werken is een saaie manier om rijk te worden.
 • Wie bevrediging vindt in zichzelf is rijk.
 • Wie niet sterk is moet rijk zijn.
 • Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.
 • Wie zich goed in zijn armoede weet te schikken, is rijk.
 • Woorden zijn vaak arm, de taal van het hart is rijk.
 • Zonder een rijk hart is rijkdom een lelijke bedelaar.
 • Zonder geld is het erg moeilijk om van je rijkdom te profiteren.


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*