Leuke Teksten over Rijk en Rijkdom

Bijgewerkt op 11 jan 2023 om 13:09

Mooie teksten, spreuken en zinnen over rijk en rijkdom zoals: Wie rijk is leest de beursberichten, wie arm is de kruiswoordraadsels van Nico Scheepmaker.



 • Alleen geld kan je doen vergeten dat je niet rijk bent. ― Philippe Bouvard
 • Als alleen de rijke mensen kinderen konden krijgen zouden er minder armen zijn. ― José Artur
 • Als je nog in staat bent je geld te tellen, dan ben je niet rijk. ― Jean Paul Getty
 • De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft. ― Victor Hugo
 • De rijke geeft het uit, de arme geeft het op. ― Johan Anthierens
 • De rijke is stinkend rijk, de arme stinkt uit zichzelf. ― Johan Anthierens
 • De rouwtranen van rijke erfgenamen smaken minder zout. ― Gerd de Ley
 • De Staat staat garant voor eigendom. Aan de rijken verzekert zij rijkdom, aan de armen armoede. ― Michail Bakoenin
 • Die nooit gebrek heeft geleden, is zonder vreugde rijk. ― Albrecht von Haller
 • Doe alsof je rijk bent, je zult minder schuldig lijken. ― Hervé Bazin
 • Door de rijken arm te maken, maak je de armen nog niet rijk. ― Nigel Lawson
 • Een arm, weldadig mens kan zich soms rijk gevoelen, een gierige rijkaard nooit. ― Marie von Ebner-Eschenbach
 • Een man die rijk is en er niet van geniet, is als een ezel die goud draagt en distels eet. ― Thomas Fuller
 • Een rijk man is vaak niet meer dan een arme donder met heel veel geld. ― Aristoteles
 • Er is een reusachtig verschil tussen veel geld verdienen en rijk zijn. ― Marlene Dietrich
 • Geen erfenis is zo rijk als eerlijkheid. ― William Shakespeare
 • Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt. ― Lucius Annaeus Seneca
 • Geld maakt alleen rijke mensen ongelukkig. ― Jan Boschmans
 • Het enige wat me bij rijke mensen bevalt is hun geld. ― Nancy Astor
 • Het geeft meer voldoening om rijkelijk te leven dan om rijk te sterven. ― Thomas Browne
 • Het grapje van een rijk man is altijd geestig. ― Thomas Edward Brown
 • Het zijn niet de bezittingen, die een mens rijk maken, maar het goede gebruik ervan. ― Onbekend


 • Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt, tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meer. ― Brickman
 • Je moet de rijke niet uithangen als je geen centen hebt. ― Jacques Brel
 • Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven. ― Mark Uytterhoeven
 • Liever arm en vrij, dan rijk en aan banden. ― Albert Camus
 • Meer dan één arme echtgenoot was eens een rijke vrijgezel. ― Milton Berle
 • Men leent slechts aan rijken. En men heeft gelijk, de armen betalen zelden terug. ― Tristan Bernard
 • Men wordt rijk door zichzelf te geven. ― Sarah Bernhardt
 • Mijn vader was van huis uit stinkend rijk, ik daarentegen heb er keihard voor moeten erven. ― Mark Uytterhoeven
 • Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen. ― Oscar Wilde
 • Niemand is zo rijk dat hij soms niet iets schuldig moet blijven. ― François Rabelais
 • Rijk is hij, die zoveel bezit, dat hij niets meer wenst. ― Marcus Tullius Cicero
 • Rijk wordt een mens niet door wat hij verdient, maar door wat hij niet uitgeeft. ― Henry Ford
 • Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert. ― Mahatma Gandhi
 • Rijkdom is heimwee naar verloren liefdes. ― Jan Cremer
 • Rijkdom, één dollar meer hebben dan men kan uitgeven. ― Bernard Baruch
 • Veracht uw arme familieleden niet, ze kunnen vandaag of morgen plotseling rijk worden. ― Josh Billings
 • Vrienden zijn de thermometers waarop wij de temperatuur van onze rijkdom kunnen aflezen. ― Marguerite Blessington
 • Waar de begeerte verdwijnt, is ook de arme rijk, en waar ze heerst, is ook de vorst een slaaf. ― Friedrich Rückert
 • Werken is een saaie manier om rijk te worden. ― Neal Ascherson
 • Wie bevrediging vindt in zichzelf is rijk. ― Lao-Tse
 • Wie niet sterk is moet rijk zijn. ― Bobb Bern
 • Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen. ― Plato
 • Wie zich goed in zijn armoede weet te schikken, is rijk. ― Seneca
 • Woorden zijn vaak arm, de taal van het hart is rijk. ― Nel Benschop
 • Zonder een rijk hart is rijkdom een lelijke bedelaar. ― Ralph Waldo Emerson
 • Zonder geld is het erg moeilijk om van je rijkdom te profiteren. ― Remco Campert


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*