40 Mooie Teksten over Schuld en Schuldig

5 feb 2019

Leuke zinnen, teksten en spreuken over schuld en schuldig vol wijsheid zoals: Men zoekt liever naar de schuldige dan naar de oplossing. • Al opgemerkt dat wat er ook fout gaat, het nooit echt jouw schuld is?
 • Alle mannen zijn ervan overtuigd dat hun vrouwen de schuld zijn van alles wat er in hun leven fout gaat.
 • Als een man verliefd is of schuld heeft, is een ander in het voordeel.
 • Als een vrouw een misstap begaat, schuift zij de schuld in de schoenen die haar man voor haar gekocht heeft.
 • Als god de vrouw niet had geschapen, zouden mannen niemand de schuld kunnen geven voor hun fouten.
 • Als ik echt gelukkig ben voel ik me schuldig, dat was het goede van mijn huwelijk, zeven jaar lang heb ik me nooit schuldig gevoeld.
 • Als je maar genoeg mensen op laat pakken, zitten er altijd wel een paar schuldigen bij.
 • Als we verliezen, voel ik me ellendig, en als we winnen, voel ik me schuldig.
 • Altijd iemand anders de schuld geven, kinderen, huisdieren, levenloze objecten en familieleden die in het buitenland wonen zijn perfecte zondebokken.
 • Burgerlijke ongehoorzaamheid, iets weigeren te doen en van die weigering de schuld geven aan de overheid.
 • Dat is de mens in zijn ware gedaante: hij scheldt op zijn schoenen, terwijl de schuld bij zijn voeten ligt.
 • De eerste keer dat hij de kans zag gaf Adam de vrouwen de schuld.
 • De man die glimlacht wanneer er wat verkeerd gaat, weet al wie hij de schuld gaat geven.
 • De schuldvraag is geen vraag maar een onderzoek.
 • Democratie is een proces waarbij de mensen vrij zijn de man te kiezen die ze achteraf de schuld kunnen geven.
 • Doe alsof je rijk bent, je zult minder schuldig lijken.
 • Een eerlijk man geeft nooit het weer of zijn vrouw de schuld voor zijn eigen blunders.


 • Een gedane belofte is een onbetaalde schuld.
 • Eindelijk hebben ze de perfecte kantoorcomputer op de markt, als hij een fout maakt, geeft hij de schuld aan een andere computer.
 • Geen tijdelijke schuld, hoe zwaar ook, kan een eeuwige straf tot gevolg hebben.
 • Gezegend zijn de jongeren, want zij zullen de Nationale Schuld erven.
 • Het is beter dat tien schuldigen ontsnappen dan dat één onschuldige moet lijden.
 • Het verkeer is zo'n ellende dat straten die elkaar kruisen zich daar later schuldig om voelen.
 • Hoe onschuldiger een mens zich gedraagt, hoe meer reden er is hem te wantrouwen.
 • Ik heb nog nooit iemand gevonden die zijn eigen fouten heeft erkend en zichzelf daarvoor de schuld heeft gegeven.
 • In een huwelijk zijn er altijd twee slachtoffers, zelfs al is er maar één schuldige.
 • Je kunt je schuldig voelen om het feit dat je je niet of nauwelijks schuldig voelt.
 • Kijk, dat is nou wat ik haat aan alleen zijn, je kunt niemand de schuld geven van een verfrommelde tube tandpasta.
 • Liefdadigheid, een zeer volprezen publieke vorm van vrijgevigheid die een schuldig geweten moet camoufleren.
 • Negentig procent van de politiek is bepalen wie de schuld moet krijgen.
 • Niemand is zo rijk dat hij soms niet iets schuldig moet blijven.
 • Niet altijd is de man schuldig aan het feit dat zijn vrouw ongelijk heeft.
 • Sommige vrouwen zijn zo trouw dat ze in staat zijn schuldgevoelens te hebben als ze je bedriegen.
 • Spijt groeit uit betrapte schuld.
 • Teamwork, de ideale manier om anderen de schuld te geven.
 • Toon mij een vrouw die zich niet schuldig voelt en ik zal u zeggen dat het een man is.
 • Vluchten is schuld bekennen.
 • Vergissen is menselijk en een ander de schuld geven is nog veel menselijker.
 • Wanneer jij een man bloemen stuurt, ben je attentvol, wanneer een man jou bloemen stuurt, is hij schuldig.


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*