Leuke Spreuken en Teksten over Toneel

6 feb 2019

Mooie korte teksten, zinnen en spreuken over toneel zoals: Het is pas aan het einde van een toneelstuk dat je weet of de eerste akte goed was. • Acteurs verlaten het toneel als zij hun rol gespeeld hebben, in het theater.
 • Als de hele wereld een schouwtoneel is, waar zitten dan de toeschouwers?
 • Als een toneelstuk je niet uit je evenwicht brengt, dan was het een onevenwichtige avond.
 • Als je op het toneel iets durft te laten zien dat je anders angstvallig verborgen houdt, dan pas raak je de toeschouwer.
 • Bezit de werkelijkheid ooit de perfectie van een toneelopvoering?
 • De beste toneelstukken worden niet geschreven.
 • De charme van het reizen is dat de wereld herleid wordt tot een toneeldecor.
 • De goeie uitspraak van de acteurs was noodlottig voor vele toneelschrijvers.
 • De natuur, in haar schitterendste verschijningen en overweldigendste vormen, is slechts de achtergrond en het toneel voor de tragedie van de mens.
 • De pauze geeft een toneelstuk diepte, ze maakt de film nóg oppervlakkiger.
 • De politiek is een toneel waarop de souffleurs vaak harder spreken dan de acteurs.
 • De wereld is een schouwtoneel, maar de rollen zijn slecht bezet.
 • Een passief publiek doodt het toneelstuk zoals antibiotica het virus.
 • Een symfonie is een toneelstuk met rollen voor instrumenten in plaats van voor acteurs.
 • Een toneelauteur is iemand die denkt dat het applaus voor de acteurs voor hem bestemd is.
 • Goed beschouwd is de wereld niets anders dan een toneelstuk, jammer genoeg klopt de regie niet altijd.
 • Het leven is een middelmatig goed toneelstuk met een slecht geschreven derde bedrijf.
 • Het leven is een schouwtoneel, elk speelt daarin zijn deel.
 • Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs.
 • Het leven is een toneelstuk waarvoor we veel te weinig hebben kunnen repeteren.
 • Het ligt niet aan het toneel, de zalen zijn te groot.
 • Het meest herkenbare personage in een toneelstuk is altijd de schurk.
 • Het toneelstuk was een succes maar het publiek flopte.
 • Het wachten is nu nog op een toneelgroep die er geen publiek bij wil.
 • Hoge hoeden worden nog uitsluitend gedragen bij het politiek geëngageerd toneel.
 • Ik heb één keer een toneelstuk geschreven zonder liefde erin, al mijn personages waren getrouwd.


 • In de foyer wordt meer komedie gespeeld dan op het toneel.
 • In een komedie mag de toneelspeler niet laten merken dat hij leuk vindt wat hij zegt, vanaf dat moment is het niet meer leuk.
 • In het algemeen worden zeer goede imitators géén zeer goede toneelacteurs.
 • In moderne toneelstukken doen ze op het toneel dingen die ze vroeger niets eens erachter zeiden.
 • In slechte toneelstukken vallen goede acteurs op, omdat je dan kan zien wat zij eraan toevoegen.
 • Kent u die van de dief die succes had op het toneel? Hij stal de show.
 • Laten we niet vergeten dat Shakespeare zijn stukken voor het toneel schreef, niet voor de studeerkamer.
 • Mannen zijn toneel, vrouwen spelen toneel.
 • Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang het is, maar hoe goed het gespeeld wordt.
 • Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel.
 • Overal waar Nederlandse toneelspelers komen, groeit geen gras meer.
 • Pas later begreep ik dat de meeste toneelcritici auteurs zijn van zoveel niet uitgegeven of onopgevoerde stukken.
 • Schrijven is innerlijk toneel.
 • Shakespeare was een toneelschrijver van formaat, iedere zin die hij schreef was geschikt als citaat.
 • Sinds Shakespeare zijn stukken schreef, kennen alle toneelspelers hem beter.
 • Stilte is de beloning van de toneelspeler.
 • Tegenwoordig sterven toneelschrijvers niet eenmaal maar vele malen, omgebracht door de regisseurs van hun stukken.
 • Toneel dat antwoorden geeft, is te wantrouwen, evenzeer als kerk en staat.
 • Toneel is de enige plek ter wereld waar toneelspelers gewoonlijk niet in slagen zich anders voor te doen dan ze zijn.
 • Toneel is iets wat mensen maken. En dan heb je mensen, van die aanstellers, die dat moeten spelen.
 • Toneel is iets, dat, te oordelen naar de krantenverslagen, alleen maar goed wordt gespeeld als er geen recensenten bij zijn.
 • Toneel is leven met de vervelende stukken eruit geknipt.
 • Toneel is op een moeilijke en bijzondere manier normaal doen.
 • Toneel is van alle kunst de meest directe.
 • Toneelspelen is zo hard liegen dat je dubbel de waarheid spreekt.
 • Toneelspelers zijn net als koekoeksklokken erg gespannen voor de voorstelling.
 • Tussen twee toneelproducties in zijn acteurs als spoken op zoek naar een lichaam waar ze zich in kunnen vestigen.
 • Vele mensen die klagen dat onze critici niets van toneel weten, beseffen niet half hoe gelukkig ze daarmee moeten zijn.
 • Zodra een toneelspeler spreekt, houdt hij op met denken.


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*